Tiếng Việt | English

tin tức nổi bật phường Hà Khẩu

Trước diễn biến ngày càng phức tạp của tình hình dịch bệnh Covid-19, phát huy tinh thần xung kích của tuổi trẻ, Đoàn thanh niên phường Hà Khẩu đã có những việc làm cụ thể, thiết thực cùng với cả hệ thống chính trị tham gia thực hiện có hiệu quả các biện pháp phòng chống dịch bệnh.

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 22
Tổng: 41.339.844