Tiếng Việt | English

tin tức nổi bật phường Hà Tu

UBND phường Hà Tu vừa tiếp nhận 1 tấn gạo hỗ trợ các hộ nghèo, cận nghèo, khó khăn trên địa bàn phường bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid -19.

Số lượng truy cập

Ðang truy cập: 35
Tổng: 39.849.575