Phường Hà Tu

UBND PHƯỜNG HÀ TU

Địa chỉ: Số 11 phố Minh Hà , tổ 6 khu 2 - phường Hà Tu - Thành phố Hạ Long.

Điện thoại: 02033.835.910

Email: ubndhatu.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Lê Hồng Hải

Chức vụ: Thành ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân phường

Số điện thoại: 0904.175.323

Email: lehonghai@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Trường

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0912.262.976

Email: nguyenxuantruong@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Phạm Thị Hương

Chức vụ: Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0982.250.466

Email: phamthihuong2@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Trịnh Văn Khởi

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường

Số điện thoại: 0916.313.781

Email: trinhvankhoi@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Kim Cúc 

Chức vụ: Ủy viên BTV Đảng ủy, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UB MTTQ phường

Số điện thoại: 0982.721.786

Email: nguyenthikimcuc@quangninh.gov.vn

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy