ĐƠN VỊ PHƯỜNG

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hạ Long
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)
Phường (20)
Hà Khánh 31,95 14.700
Hà Lầm 4,01 17.400
Hà Trung 5,68 11.310
Hà Phong 5,73 16.770
Hà Tu 15,94 18.320
Hồng Hải 2,78 24.900
Cao Thắng 2,53 22.080
Cao Xanh 7,14 19.160
Yết Kiêu 1,57 15.740
Trần Hưng Đạo 1,05 17.820
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)
Bạch Đằng 1,8 15.400
Hồng Gai 1,72 14.780
Bãi Cháy 21,02 30.280
Hồng Hà 3,81 20.000
Hà Khẩu 8,28 18.650
Giếng Đáy 6,24 20.200
Hùng Thắng 5,95 13.950
Tuần Châu 7,1 3.340
Việt Hưng 31,82 15.430
Đại Yên 45,12 16.100
 

 

PHƯỜNG ĐẠI YÊN

Nguyễn Bình Thiên TUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Đại Yên
Trần Văn Huân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Yên
Đinh Xuân Bền ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường Đại Yên
Lưu Văn Bình ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường Đại Yên
 Nguyễn Anh Văn ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Đại Yên

PHƯỜNG VIỆT HƯNG

Trương Kim Luân Bí thư Đảng uỷ
 phường Việt Hưng
Phạm Quang Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng
Phạm Ngọc Hiệp Phó BTĐU, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng
Lê Nguyên Chương  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Việt Hưng
Vũ Ngọc Xuyến Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng
Đinh Thị Cường ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Việt Hưng

 

ĐẢNG UỶ, HĐND, UBND PHƯỜNG HÀ KHẨU

Địa chỉ: Tổ 19, khu 2, phường Hà Khẩu

Điện thoại: 02036.291.701

 

Đồng chí: Phạm Tống

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Hà Khẩu

Điện thoại: 0904.136.581

 

Đồng chí: Lê Ngọc Bích

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Khẩu

Điện thoại: 0389.928.199

Email: lengocbich09@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Tiến Phúc

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu

Điện thoại: 0987.116.555

Email: phamtienphuchl@gmail.com

 

Đồng chí: Ngô  Đức Hạnh

Chức vụ; Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu 

Điện thoại: 0983.103.386

Email: ngoduchan83@gmail.com

 

 

Đồng chí: Trần Văn Tuyên

Chức vụ:  Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu
Điện Thoại: 0979.758.006

Email: trantuyenpxcd@gmail.com

Đồng chí: Nguyễn Chí Trung 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu

Điện thoại: 0964.851.431

Email: nguyenchitrunghakhau@gmail.com

 

 

PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY

 

 

Đồng chí: Nguyễn Như Trang 

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy phường Giếng Đáy

Điện thoại: 0904.748.468

Email: nguyennhutrang@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thế Anh

Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Giếng Đáy

Điện thoại: 0902.199.668

Email: nguyentheanhhl76@gmail.com

 

Đồng chí: Phạm Thị Tuyết 

Chức vụ: Phó Bí thư, Chủ tịch HĐND phường Giếng Đáy 

Điện thoại: 0982.687.919

Email: phamthituyet@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Thủy 

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường Giếng Đáy

Điên thoại: 0904.664.098

Email: nguyenvanthuy.hl@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Văn Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy

Điện thoại: 0904.264.177

Email: nguyenvantuan.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Hoàng Ngọc Sơn 

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy

Điện thoại: 0984.119.986

Email: hoangngocson.hl@quangninh.gov.vn

PHƯỜNG TUẦN CHÂU

Lê Việt Hải  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu
Phạm Viết Hùng Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Tuần Châu
Phạm Văn Tuấn ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Tuần Châu
Lương Đỗ Toàn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
 phường Tuần Châu
Phạm Thị Hồng Nhung UVBTV, Phó Chủ tịch UBND
phường Tuần Châu

PHƯỜNG HÙNG THẮNG

Vũ Ngọc Lâm  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
Vũ Thị Hằng Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Hùng Thắng
Nguyễn Văn Mạnh ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
Nguyễn Văn Việt ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND  phường Hùng Thắng
Nguyễn Tiến Thông UVBT, Phó Chủ tịch UBND
 phường Hùng Thắng

PHƯỜNG BÃI CHÁY

Bùi Đức Đoàn Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy
Đoàn Hồng Nam Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
phường Bãi Cháy
Nguyễn Thành Trung Phó bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy
Lê Thị Hiền ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy
Phạm Tuấn Anh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy
Phạm Tiến Long  UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy

PHƯỜNG HỒNG GAI

Phạm Thị Thanh Mai TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai
Bùi Minh Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai
Trà Thị Bích Hà  Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Hồng Gai
Bùi  Mạnh Linh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Gai
Nguyễn Anh Tuấn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Gai
Phạm Trung Hiếu ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hồng Gai

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Vũ Mạnh Tiến Thành uỷ viên, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Bạch Đằng
Nguyễn Đình Nam Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng
Nguyễn Văn Tuân Phó Bí thư ĐU phường Bạch Đằng
Vũ Việt Cường ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Bạch Đằng
Trần Đức Sơn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Bạch Đằng
Nguyễn Thị Thu Huyền ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng

 

ĐẢNG UỶ, HĐND, UBND PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Địa chỉ: Tổ 10, khu4, phường Trần Hưng Đạo, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh

Điện thoại: 02033.825.222

Email: ubndtranhungdao.hl@quangninh.gov.vn

 

 

 

Đồng chí: Trần Mạnh Hùng

Chức vụ: Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý đất đai

Điện thoại: 0988.096.338

Email: tranmanhhung2.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Hoàng Thị Tuyết Nhung

Chức vụ: Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Trần Hưng Đạo

Trình độ: Cử nhân Luật 

Điện Thoại: 0915.121.860

Email: hoangthituyetnhung1.hl@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Lê Thị Kim Oanh

Chức vụ: Chủ tịch UB.MTTQ, PCT HĐND phường Trần Hưng Đạo

Trình độ: Cử nhân kinh tế, Đại học Ngoại thương

Điện thoại: 0779.297.188

Email: lethikimoanh.hl@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo

Trình độ: Thạc sỹ Quản lý văn hoá

Điện thoại: 0386.155.999

Email: 

Đồng chí: Nguễn Thanh Tuấn

Chức vụ: Phó Chủ tịch HĐND phường Trần Hưng Đạo

Trình độ: Thạc sỹ xây dựng

Điện thoại: 0983.936.111

Email: nguyenthanhtuan.hl@quangninh.gov.vn

PHƯỜNG YẾT KIÊU

Trần Hồng Quang Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yết Kiêu
Ngô Văn ích Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu
Nguyễn Văn Hồng Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu
Nguyễn Trác Ninh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Yết Kiêu
Nguyễn Thị Thắm  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Yết Kiêu

PHƯỜNG CAO XANH

Triệu Văn Nghĩa TUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh
Đoàn Văn Thực Phó bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND
phường Cao Xanh
Nguyễn Xuân Cường ĐUV Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Xanh
Phạm Văn Thứ  ĐUV Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Xanh
Phạm Phú Sơn ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Cao Xanh

 

PHƯỜNG HÀ KHÁNH

 

 

Đồng chí: Nguyễn Trung Kiên

Chức vụ:  Bí thư Đảng ủy, CT HĐND phường

Điện thoại: 0983.923.258.

Email: nguyentrungkien@quangninh.gov.v

 

Đồng chí:  Bùi Ngọc Thảo

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, CT UBND phường Hà Khánh 

Điện thoại: 0912.445.485

Mail: buingocthao@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:  Lưu Thị Châu

Chức vụ:  PCT UBND phường Hà Khánh 

Điện thoại: 0904.076.136

Mail: luuthichau@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí:  Nguyễn Văn Quang

Chức vụ: PCT UBND phường Hà Khánh

Điện thoại: 0912.080.262

Mail: nguyenvanquang@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Huy Cường

Chức vụ: PCT HĐND phường, Chủ tịch UB MTTQ phường

Điện thoại: 0932.388.555

Mail: nguyenhuycuong@quangninh.gov.vn

PHƯỜNG CAO THẮNG

 

Vũ Đình Phúc Thành uỷ viên, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng
Chu Quốc Cường Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường
Cao Thắng
Nguyễn Huy Tân ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Thắng
Vũ Ngọc Tỉnh ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Thắng
Trần Xuân Ninh  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Cao Thắng

PHƯỜNG HÀ LẦM

Hà Hồng Sơn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm
Nguyễn Văn Đủ Phó Bí thư ĐU,  Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm
Trần Văn Lợi UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm
Vũ Thị Phương  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm
Phạm Lê Hoàng ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm

 

ĐẢNG UỶ, HĐND, UBND PHƯỜNG HÀ TRUNG

Địa chỉ: Tổ 47, khu 5, phường Hà Trung

Điện thoại: 03023.827.416

Email: ubndhatrung.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí:Nguyễn Lê Phương

Chức vụ: Bí thư Đảng uỷ phường

Trình độ: Cử nhân luật, cử nhân kinh tế

Điện thoại0983.606.428

Email: nguyenlephuong@quangninh.gov.vn 

            nguyenlephuong95@gmail.com

 

Đồng chí: Hà Hữu Trọng

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Trung

Trình độ: Thạc sỹ XD Dân dựng và CN, ĐH kiến trúc

Điện thoại: 0947.522.68

Email: hahuutrong@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Tuấn Hiệp

Chức vụ: Chủ tịch HĐND; Chủ tịch UB MTTQ phường Hà Trung

Trình độ: ĐH Luật

Điện thoại: 0904.776.981

Email: nguyentuanhiep@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nguyễn Hải Ngọc

Chức vụ: Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Trung

Trình độ: ĐH QLĐĐ

Điện thoại: 0936.181.188

Email: nguyenhaingoc@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Đinh Văn Quý 

Chức vụ: Phó chủ tịch UBND phường Hà Trung

Trình độ: ĐH luật

Điện thoại: 0904.606.960

Email: dinhvanquy@quangninh.gov.vn

Đ̀ồng chí:Đào Thị Huyền 

Chức vụ: Phó chủ tịch HĐND, Chủ tịch Hội LHPN phường Hà Trung

Trình độ: ĐH CTXH

Điện thoại: 0906.102.115

Email: daothihuyen@quangninh.gov.vn

 

PHƯỜNG HÀ TU

Lê Hồng Hải TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND  phường Hà Tu
Nguyễn Xuân Trường Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Hà Tu
Nguyễn Thị Kim Cúc ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hà Tu
Phạm Thị Hương  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hà Tu
Trịnh Văn Khởi  UV BTV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu 

PHƯỜNG HÀ PHONG

Phạm Văn Yên Bí thư Đảng ủy phường
Hà Phong
Cao Đăng Long Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Hà Phong
Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBMTTQ phường Hà Phong
Phạm Văn Đạt ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Phong
Ngô Thị Mai  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hà Phong
Nhâm Sỹ Thuộc ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Phong

 

ĐẢNG UỶ, HĐND, UBND PHƯỜNG HỒNG HÀ

Địa chỉ: Số 439, đường Nguyễn Văn Cừ 

Điện thoại: 02033.835.885

 

 

Đồng chí: Hồ Ngọc Hoài

Chức vụ: Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

Điện thoại: 0982.909.688

Email: hongochoai@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Dương Hữu Tân

Chức vụ: Phó bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà

Điện thoại: 0912.380.112

Email: duonghuhtan@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Nhâm Sỹ Thuộc

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

Điện thoại: 0982.968.279

Email: nhamsythuoc.hl@quangninh.gov.vn

Đồng chí: Nguyễn Trường Sơn

Chức vụ: Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà

Điện thoại: 0982.558.484

Email: nguyentruongson@quangninh.gov.vn

   

PHƯỜNG HỒNG HẢI

Lưu Mạnh Tuấn TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hải
Lê Hữu Nghĩa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hồng Hải
Phạm Thị Hương  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hồng Hải. 
Thái Thanh Thu ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hồng Hải
Đinh Văn Mạnh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Hải
Phạm Hải Đăng ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Hải

 

PHƯỜNG HOÀNH BỒ 

 

 

 

 

 

 

Tổ chức bộ máy