ĐƠN VỊ PHƯỜNG

Danh sách các đơn vị hành chính trực thuộc thành phố Hạ Long
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)
Phường (20)
Hà Khánh 31,95 14.700
Hà Lầm 4,01 17.400
Hà Trung 5,68 11.310
Hà Phong 5,73 16.770
Hà Tu 15,94 18.320
Hồng Hải 2,78 24.900
Cao Thắng 2,53 22.080
Cao Xanh 7,14 19.160
Yết Kiêu 1,57 15.740
Trần Hưng Đạo 1,05 17.820
Tên Diện tích (km²) Dân số (người)
Bạch Đằng 1,8 15.400
Hồng Gai 1,72 14.780
Bãi Cháy 21,02 30.280
Hồng Hà 3,81 20.000
Hà Khẩu 8,28 18.650
Giếng Đáy 6,24 20.200
Hùng Thắng 5,95 13.950
Tuần Châu 7,1 3.340
Việt Hưng 31,82 15.430
Đại Yên 45,12 16.100
 

 

PHƯỜNG ĐẠI YÊN

Nguyễn Bình Thiên TUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Đại Yên
Trần Văn Huân Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Đại Yên
Đinh Xuân Bền ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường Đại Yên
Lưu Văn Bình ĐUV, Phó Chủ tịch UBND Phường Đại Yên
 Nguyễn Anh Văn ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Đại Yên

PHƯỜNG VIỆT HƯNG

Trương Kim Luân Bí thư Đảng uỷ
 phường Việt Hưng
Phạm Quang Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng
Phạm Ngọc Hiệp Phó BTĐU, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng
Lê Nguyên Chương  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Việt Hưng
Vũ Ngọc Xuyến Uỷ viên BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng
Đinh Thị Cường ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Việt Hưng

PHƯỜNG HÀ KHẨU

Phạm Tống Bí thư Đảng ủy
phường Hà Khẩu
Phạm Tiến Phúc Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Khẩu
Lê Ngọc Bích Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Hà Khẩu
Nguyễn Chí Trung ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hà Khẩu 
Ngô Đức Hạnh  ĐUV,  Phó Chủ tịch UBND
phường Hà Khẩu 
Phạm Văn Sơn ĐUV Phó Chủ tịch UBND  phường Hà Khẩu

PHƯỜNG GIẾNG ĐÁY

Hồ Việt Hùng  Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND
 phường Giếng Đáy
Phạm Thị Tuyết  Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Giếng Đáy
Hoàng Ngọc Sơn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy
Nguyễn Văn Thuỷ UVBTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Giếng Đáy
Nguyễn Văn Tuấn UVBTV, Phó Chủ tịch UBND phường Giếng Đáy

PHƯỜNG TUẦN CHÂU

Lê Việt Hải  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Tuần Châu
Phạm Viết Hùng Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Tuần Châu
Phạm Văn Tuấn ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Tuần Châu
Lương Đỗ Toàn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
 phường Tuần Châu
Phạm Thị Hồng Nhung UVBTV, Phó Chủ tịch UBND
phường Tuần Châu

PHƯỜNG HÙNG THẮNG

Vũ Ngọc Lâm  Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
Vũ Thị Hằng Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Hùng Thắng
Nguyễn Văn Mạnh ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hùng Thắng
Nguyễn Văn Việt ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND  phường Hùng Thắng
Nguyễn Tiến Thông UVBT, Phó Chủ tịch UBND
 phường Hùng Thắng

PHƯỜNG BÃI CHÁY

Bùi Đức Đoàn Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy
Đoàn Hồng Nam Phó Bí thư, Chủ tịch UBND
phường Bãi Cháy
Nguyễn Thành Trung Phó bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy
Lê Thị Hiền ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy
Phạm Tuấn Anh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Bãi Cháy
Phạm Tiến Long  UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Bãi Cháy

PHƯỜNG HỒNG GAI

Phạm Thị Thanh Mai TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Gai
Bùi Minh Hải Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Gai
Trà Thị Bích Hà  Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Hồng Gai
Bùi  Mạnh Linh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Gai
Nguyễn Anh Tuấn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Gai
Phạm Trung Hiếu ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hồng Gai

PHƯỜNG BẠCH ĐẰNG

Vũ Mạnh Tiến Thành uỷ viên, Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường Bạch Đằng
Nguyễn Đình Nam Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng
Nguyễn Văn Tuân Phó Bí thư ĐU phường Bạch Đằng
Vũ Việt Cường ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Bạch Đằng
Trần Đức Sơn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Bạch Đằng
Nguyễn Thị Thu Huyền ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Bạch Đằng

PHƯỜNG TRẦN HƯNG ĐẠO

Trần Mạnh Hùng  Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo
Hoàng Thị Tuyết Nhung Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường THĐ
Nguyễn Thị Thanh ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo
Nguyễn Thanh Tuấn  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Trần Hưng Đạo
Lê Thị Kim Oanh  Phó Chủ tịch HĐND phường Trần Hưng Đạo

PHƯỜNG YẾT KIÊU

Trần Hồng Quang Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND phường Yết Kiêu
Ngô Văn ích Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu
Nguyễn Văn Hồng Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND phường Yết Kiêu
Nguyễn Trác Ninh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Yết Kiêu
Nguyễn Thị Thắm  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Yết Kiêu

PHƯỜNG CAO XANH

Triệu Văn Nghĩa TUV, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Cao Xanh
Đoàn Văn Thực Phó bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND
phường Cao Xanh
Nguyễn Xuân Cường ĐUV Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Xanh
Phạm Văn Thứ  ĐUV Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Xanh
Phạm Phú Sơn ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Cao Xanh

PHƯỜNG HÀ KHÁNH

Nguyễn Trung Kiên Đại biểu HĐND Thành phố, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Hà Khánh 
Bùi Ngọc Thảo Phó Bí thư ĐU,  Chủ tịch UBND phường Hà Khánh
Nguyễn Huy Cường UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hà Khánh 
Lưu Thị Châu ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh
Nguyễn Văn Quang ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Khánh

PHƯỜNG CAO THẮNG

 

Vũ Đình Phúc Thành uỷ viên, Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Cao Thắng
Chu Quốc Cường Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch HĐND phường
Cao Thắng
Nguyễn Huy Tân ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Thắng
Vũ Ngọc Tỉnh ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Cao Thắng
Trần Xuân Ninh  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Cao Thắng

PHƯỜNG HÀ LẦM

Hà Hồng Sơn Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Lầm
Nguyễn Văn Đủ Phó Bí thư ĐU,  Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm
Trần Văn Lợi UV BTV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hà Lầm
Vũ Thị Phương  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm
Phạm Lê Hoàng ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Lầm

PHƯỜNG HÀ TRUNG

Nguyễn Thanh Tuấn TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hà Trung
Hà Hữu Trọng Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hà Trung
Nguyễn Tuấn Hiệp UVBTV, Chủ tịch HĐND
phường Hà Trung
Nguyễn Hải Ngọc Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Trung
Đinh Văn Quý  Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Trung
Đào Thị Huyền  Đảng ủy viên, Phó Chủ tịch HĐND phường Hà Trung

PHƯỜNG HÀ TU

Lê Hồng Hải TUV, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch HĐND  phường Hà Tu
Nguyễn Xuân Trường Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Hà Tu
Nguyễn Thị Kim Cúc ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hà Tu
Phạm Thị Hương  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hà Tu
Trịnh Văn Khởi  UV BTV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Tu 

PHƯỜNG HÀ PHONG

Phạm Văn Yên Bí thư Đảng ủy phường
Hà Phong
Cao Đăng Long Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBND phường Hà Phong
Nguyễn Thị Bích Ngọc Phó Bí thư ĐU, Chủ tịch UBMTTQ phường Hà Phong
Phạm Văn Đạt ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Phong
Ngô Thị Mai  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hà Phong
Nhâm Sỹ Thuộc ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hà Phong

PHƯỜNG HỒNG HÀ

Hồ Ngọc Hoài Ủy viên BTV, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Hồng Hải
Dương Hữu Tân  Phó bí thư Đảng ủy,  Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà
Phạm Xuân Trường Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà
Nguyễn Trường Sơn ĐUV, Phó Chủ tịch UBND phường Hồng Hà
Nguyễn Thị Quế  ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND phường Hồng Hà

PHƯỜNG HỒNG HẢI

Lưu Mạnh Tuấn TUV, Bí thư Đảng ủy phường Hồng Hải
Lê Hữu Nghĩa Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND phường Hồng Hải
Phạm Thị Hương  Phó bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ phường Hồng Hải. 
Thái Thanh Thu ĐUV, Phó Chủ tịch HĐND
phường Hồng Hải
Đinh Văn Mạnh  ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Hải
Phạm Hải Đăng ĐUV, Phó Chủ tịch UBND
phường Hồng Hải