Phường Việt Hưng

 
  1.  
  2. Đồng chí: Trương Kim Luân

Bí thư Đảng ủy phường Việt Hưng

 

 

Đồng chí: Đặng Ngọc Hiệp

Phó Bí thư  Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng

 

 

Đồng chí: Phạm Quang Hải

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

 

 

Đồng chí: Vũ Ngọc Xuyến

Phó Chủ tịch HĐND phường Việt Hưng

 

 

Đồng chí: Lê Nguyên Chương

Phó Chủ tịch, UBND phường Việt Hưng

 

 

Đồng chí: Đinh Thị Cường

Phó Chủ tịch UBND phường Việt Hưng

   
   

 

Tổ chức bộ máy