Thành đoàn Hạ Long

THÀNH ĐOÀN HẠ LONG

Địa chỉ: Tổ 32-Khu 3A-Phường Cao Xanh-Thành phố Hạ Long

          Điện thoại: 02033.825275.

          Email: dtn.hl@quangninh.gov.vn

Lê Tuấn Vũ 
Bí thư Thành đoàn Hạ Long

 

Triệu Thị Hồng Hạnh 

 Phó Bí thư Thành Đoàn Hạ Long.

Nguyễn Đức Thanh
Phó Bí thư Thành đoàn Hạ Long