thông báo của thành phố

Thông báo v/v công bố, công khai đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận các thông tin phản án, kiến nghị các hành vi khai thác, tập kết và vận chuyển than trái phép trên địa bàn thành phố Hạ Long
Ngày đăng 23/03/2020 | 11:27  | View count: 876

Ngày 20/3/2020, UBND thành phố Hạ Long ban hành thông báo số 144/TB-UBND v/v công bố, công khai đường dây nóng và địa chỉ tiếp nhận các thông tin phản án, kiến nghị các hành vi khai thác, tập kết và vận chuyển than trái phép trên địa bàn thành phố Hạ Long

Xem chi tiết tại đây