Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Hội nghị BTV và hội nghị BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long
Ngày đăng 27/06/2019 | 01:32  | View count: 763

Thành ủy Hạ Long vừa tổ chức hội nghị BTV và hội nghị BCH Đảng bộ TP nhằm đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019. Đồng chí Trần Đức Lâm – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

6 tháng đầu năm, Thành ủy đã bám sát nội dung các nghị quyết của Tỉnh ủy, Thành ủy về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 để tập trung chỉ đạo, cụ thể hóa thành các nhiệm vụ trọng tâm, trọng điểm, với các giải pháp, lộ trình phù hợp, đề cao trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền các cấp, do đó kết quả đạt được nổi bật và toàn diện trên các lĩnh vực:  Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường; đổi mới mạnh mẽ việc học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nghị quyết, cũng như công tác định hướng dư luận xã hội.  Tổ chức bộ máy, biên chế tiếp tục được sắp xếp, bố trí, kiện toàn theo tinh thần Nghị quyết số 18, 19  của  Ban Chấp hành Trung ương  Đảng và  Đề án 25 của Tỉnh ủy.  Hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát đi vào thực chất,  sát nội dung,  chỉ rõ những tồn tại, hạn chế để khắc phục. Công tác nắm tình hình nhân dân và dư luận xã hội được tăng cường, kịp thời tháo gỡ  vướng mắc, giải quyết các vấn đề bức xúc trong nhân dân, góp phần tạo sự đồng thuận cao trong xã hội.  Hoạt động của chính quyền các cấp được nâng cao, tạo sự thống nhất trong chỉ đạo, điều hành.  5/5 chỉ tiêu về phát triển kinh tế - xã hội có số liệu thống kế đều đạt và vượt cao.  Quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, tài nguyên và môi trường được tăng cường. Chủ đề công tác năm 2019 được triển khai tích cực, có bước chuyển biến nhất định từ chất lượng dịch vụ, đến môi trường đô thị, diện mạo đô thị ngày càng khang trang, xanh - sạch -  đẹp.  Bên cạnh đó vẫn còn khó khăn, hạn chế như: công tác Kết nạp đảng viên chưa đạt theo tiến độ Nghị quyết;  công tác tham mưu của một số đơn vị còn thiếu chủ động, chưa kịp thời; việc chấp hành chế độ thông tin, báo cáo thường kỳ, đột xuất ở một số đơn vị còn hạn chế.

Kết luận hội nghị đồng chí Trần Đức Lâm – Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP đánh giá cao sự nỗ lực cả hệ thống chính trị trong việc thực hiện các nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, để hoàn thành các chỉ tiêu đã đề ra, từ nay đến cuối năm, TP cần tiếp tục triển khai thực hiện đồng bộ, có hiệu quả các nhóm giải pháp của Nghị quyết 15 của BCH Đảng bộ thành phố, Kế hoạch số 172 của BTV Thành ủy, trong đó tập trung vào một số nhiệm vụ: Tổ chức tốt kỳ họp thứ 12 - HĐND thành phố; Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội từ Thành phố đến phường; Chỉ đạo quyết liệt, bám sát tình hình thực tế của Thành phố để hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Tiếp tục chỉ đạo triển khai các kế hoạch thực hiện chủ đề công tác năm; Tăng cường công tác quản lý trên các lĩnh vực, nhất là trong công tác trật tự đô thị, xây dựng, quy hoạch, đất đai, tài nguyên, môi trường; Rà soát, bổ sung, chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho năm học mới 2019-2020; Duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nắm chắc tình hình, bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; Chủ động công tác phòng cháy chữa cháy; phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu cứu hộ cứu nạn trong mùa mưa bão; Duy trì hoạt động tiếp dân và quan tâm, kịp thời nắm, phát hiện và xử lý những bức xức của nhân dân trong giải quyết khiếu nại, tố cáo...

                                                       Đỗ Hương