Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố mở rộng tháng 7 năm 2019
Ngày đăng 23/07/2019 | 04:28  | View count: 1709

Ngày 19/7, Thành ủy Hạ Long tổ chức Hội nghị báo cáo viên thành phố mở rộng tháng 7 năm 2019. Dự hội nghị có lãnh đạo Thường trực Thành ủy - HĐND - UBND thành phố; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng và Văn phòng Thành ủy, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ, Ủy ban Kiểm tra - Thanh tra; Chủ tịch Ủy ban MTTQ và Trưởng các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố; các đồng chí Báo cáo viên thành phố; Trưởng ban Tuyên giáo Đảng ủy và lãnh đạo các tổ chức chính trị - xã hội phường; Bí thư chi bộ 166 khu phố và Bí thư của 60 chi bộ trực thuộc Đảng bộ Khối doanh nghiệp thành phố.

 

Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn truyền giảng tại Hội nghị

 

Hội nghị được đón Giáo sư, Tiến sỹ Tạ Ngọc Tấn - Phó Chủ tịch Hội đồng lý luận Trung ương, nguyên Giám đốc Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh dự và truyền giảng 02 chuyên đề: (i1) Cập nhập thông tin chính trị - xã hội trong nước, quốc tế thời gian gần đây; (i2) Thực hiện công tác cán bộ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 gắn với quán triệt Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ chính trị khóa XII "về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng".

Thông qua Hội nghị, các đại biểu được tiếp nhận nhiều thông tin cập nhật về tình hình chính trị - xã hội trong nước và quốc tế thời gian gần đây. Đồng thời nắm được nội dung, nguyên tắc, quy trình thực hiện công tác cán bộ trong quá trình chuẩn bị, tổ chức Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới.

 

Đ/c Trần Đức Lâm, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HDND TP phát biểu quán triệt tại Hội nghị

 

Phát biểu quán triệt hội nghị, đồng chí Trần Đức Lâm đã ghi nhận và đánh giá cao kết quả triển khai thực hiện và hoàn thành vượt tiến độ kế hoạch nhiều chỉ tiêu của Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXIV và đại hội cấp cơ sở nhiệm kỳ 2015-2020. Đồng thời quán triệt đến các đồng chí Bí thư cấp ủy, nhất là các đồng chí Bí thư chi bộ cấp cơ sở cần nắm vững quan điểm, nội dung, những điểm mới trong Chỉ thị 35-CT/TW ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị và các kế hoạch của tỉnh, thành phố; xây dựng kế hoạch thực hiện theo đúng yêu cầu, nội dung đề ra và làm tốt công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hội nghị cũng được nghe đồng chí Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy quán triệt một số nội dung, định hướng cần tuyên truyền trong tháng 8 và một số nội dung quan trọng khác. Theo đó, đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên tập trung tuyên truyền sâu rộng trong mọi tầng lớp nhân dân, cấp ủy cơ sở về tuyên truyền về kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII; kỳ họp thứ 7 Quốc hội khóa XIV đã thông qua một số nghị quyết, văn bản quy phạm pháp luật; các nội dung, kết quả kỳ họp lần thứ 12, 13 của HĐND Tỉnh khóa XIII và kỳ họp lần thứ 12 HĐND thành phố khóa XX; kết quả đã đạt được qua 7 tháng thực hiện Nghị quyết số 14-NQ/TU của Tỉnh ủy, Nghị quyết số 15-NQ/TU của Thành ủy và nhiệm vụ, giải pháp để hoàn thành thắng lợi những chỉ tiêu của Nghị quyết công tác năm 2019; kết quả Hội nghị lần thứ 10 BCH Trung ương Đảng khóa XII; Nghị quyết số 35-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930-03/02/2020), 60 năm Ngày thành lập Đảng bộ thành phố Hạ Long (30/12/1960-30/12/2020) và tổ chức các phong trào thi đua chào mừng đại hội đảng các cấp hướng tới Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV, Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; hưởng ứng kỷ niệm các sự kiện chính trị, ngày lễ trong tháng 7 và tháng 8 như: 72 năm Ngày Thương binh Lệt sỹ (27/7), 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam (28/7); 89 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8)… Bên cạnh đó tích cực tuyên truyền nâng cao nhận thức của nhân dân về phòng chống dịch bệnh trong mùa hè (sốt xuất huyết, chân tay miệng, sởi,..), đồng thời tiếp tục chủ động thực hiện tốt công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi trên địa bàn.

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị

 

Hội nghị báo cáo viên thành phố được thực hiện thường niên hằng quý nhằm cung cấp những thông tin chính xác, kịp thời và thiết thực góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền miệng cho đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên trên địa bàn thành phố.

 

Ban Tuyên giáo Thành ủy Hạ Long