Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Lễ kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019)
Ngày đăng 26/07/2019 | 09:03  | View count: 1091

Ngày 24/7, Thành phố Hạ Long tổ chức lễ kỷ niệm 72 năm Ngày thương binh liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2019). Dự Lễ kỷ niệm có đồng chí: Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố; Nguyễn Thị Vân Hà, Phó Chủ tịch HĐND Thành phố.

Văn nghệ tại Lễ kỷ niệm

 

          Hiện trên địa bàn thành phố có  3.430 người có công. Những năm qua, các chính sách của Đảng, Nhà nước đối với người có công được thành phố thực hiện đảm bảo kịp thời, đúng đối tượng, đúng chế độ. Hàng tháng chi trả gần 6,4 tỷ đồng, giải quyết 1336 đối tượng điều dưỡng với số tiền 2,4 tỷ đồng. Nhiều phong trào được triển khai thực hiện tốt như: Tặng sổ tiết kiệm tình nghĩa; xây dựng, sửa chữa nhà tình nghĩa; xây dựng quỹ đền ơn đáp nghĩa; phụng dưỡng Bà mẹ Việt Nam anh hùng, chăm sóc thân nhân liệt sĩ, đỡ đầu con thương binh, con liệt sĩ...

 

          Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố đề nghị các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân thành phố tiếp tục đẩy mạnh xã hội hóa công tác chăm sóc người có công với cách mạng, mở rộng phong trào "Đền ơn đáp nghĩa"; Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kiên quyết xử lý các sai phạm, vi phạm trong việc thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng các điển hình tiên tiến.

        Các đơn vị ủng hộ uỹ đền ơn đáp nghĩa Thành phố

 

  Tại Lễ kỷ niệm, nhiều đơn vị trên địa bàn thành phố đã ủng hộ Quỹ đền ơn đáp nghĩa Thành phố.

 

                                                                                                        Hồng Hạnh