Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Kỳ họp thứ Ba, HĐND TP Hạ Long khóa I: Cho ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025
Ngày đăng 29/05/2020 | 01:51  | View count: 1666

Ngày 29/5, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Xuân Hợp, Ủy viên BTV Thành ủy, Chủ tịch HĐND Thành phố, HĐND TP Hạ Long khoá I, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ họp lần thứ Ba để thảo luận, cho ý kiến vào kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố và nhiều nội dung quan trọng khác.Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ dự, phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp.

 

Đồng chí Lê Xuân Hợp, Chủ tịch HĐND Thành phố khai mạc kỳ họp

Quang cảnh kỳ họp

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo về Kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố. Theo đó, dự kiến tổng nguồn vốn đầu tư công trung hạn từ ngân sách Thành phố giai đoạn này là 18.000 tỷ đồng, thực hiện đầu tư 704 dự án, trong đó có 84 dự án chuyển tiếp từ giai đoạn 2016-2020 và 620 dự án đầu tư mới. Kỳ họp cũng nghe các tờ trình của UBND Thành phố và báo cáo thẩm tra của Ban Kinh tế - Xã hội về đề nghị phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của TP Hạ Long - nguồn vốn ngân sách TP Hạ Long và nguồn vốn ngân sách tỉnh hỗ trợ theo tiêu chí chấm điểm; đề nghị phê chuẩn điều chỉnh chủ trương các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công; đề nghị điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2020, đình hoãn các dự án sử dụng vốn đầu tư công, sửa đổi bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách Thành phố năm 2020.

Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp

Thảo luận về các nội dung của kỳ họp, đặc biệt là kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025, các đại biểu cho rằng kế hoạch phải có sự phù hợp với điều kiện thực tiễn phát triển kinh tế, xã hội của Thành phố, tính toán khả năng cân đối nguồn vốn, thứ tự ưu tiên các công trình dự án và phát huy được hiệu quả đầu tư...

Phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ nhấn mạnh, việc cho ý kiến đối với kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025 của Thành phố là nội dung có ý nghĩa hết sức quan trọng đối với quá trình thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Trong đó, cần tập trung nguồn vốn để hoàn thành và đẩy nhanh tiến độ thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia, các dự án trọng điểm, có tính động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế - xã hội của Thành phố và ưu tiên các dự án địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc thiểu số để thu hẹp chênh lệch phát triển giữa các vùng, các địa bàn.

Bế mạc kỳ họp, các đại biểu HĐND Thành phố đã biểu quyết thông qua 03 Nghị quyết (phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của Thành phố; phê chuẩn điều chỉnh chủ trương các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công và điều chỉnh dự toán thu, chi ngân sách Thành phố năm 2020, đình hoãn các dự án sử dụng vốn đầu tư công, sửa đổi bổ sung một số cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách Thành phố năm 2020) và nhất trí cho thôi làm nhiệm vụ đối với 4 vị đại biểu HĐND Thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2020.

Một số hình ảnh tại kỳ họp.

Đ/c Phạm Đức Thắng, Trưởng Phòng Tài chính - Kế hoạch trình bày các tờ trình của UBND Thành phố

Đại biểu HĐND Phan Thị Hải Hường đóng góp ý kiến về kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2021-2025

Các đại biểu HĐND Thành phố biểu quyết thông qua các Nghị quyết tại kỳ họp

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy và các đồng chí Thường trực HĐND Thành phố chia tay các đại biểu HĐND được miễn nhiệm

                                                        Thu Hường