Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Hội đồng nhân dân Phường Hà Khánh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021: Kỳ họp lần thứ mười một
Ngày đăng 30/07/2020 | 03:16  | View count: 1502

Ngày 30/7, Hội đồng nhân dân phường Hà Khánh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021 đã tổ chức kỳ hợp lần thứ mười một đánh giá kết quả hoạt động 6 tháng đầu năm và đề ra phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2020.

 

Quang cảnh kỳ họp

Trong 6 tháng đầu năm, Phường Hà Khánh đã triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết của Hội đồng nhân dân phường đã đề ra. Công tác quản lý độ thị và chỉnh trang các tuyến phố được tăng cường; hoạt động văn hóa, xã hội được duy trì và đảm bảo an sinh xã hội. Đặc biệt kiểm soát tốt việc khai thác, vận chuyển, kinh doanh than trái phép. Hoạt động của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường được được đổi mới, tăng cường gần dân và nắm bắt kịp thời tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Thông qua giám sát của thường trực Hội đồng nhân dân, đại biểu Hội đồng nhân dân phường đã kiến nghị tới các cơ quan có thẩm quyền xem xét, giải quyết đảm bảo quyền và lợi ích của cử tri.

Đồng chí Nguyễn Trung Kiên, Bí thư Đảng ủy phường phát biểu tại Kỳ họp

Kỳ họp thứ 11, Hội đồng nhân dân phường đã thảo luận, thông qua Nghị quyết tiếp tục thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm 2020. Phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu thu ngân sách năm 2020; đẩy mạnh hoạt động thượng mại, dịch vụ; quản lý và chỉnh đô thị để nâng cao chất lượng các tuyến phố văn minh; duy trì các hoạt động văn hóa, xã hội, đảm bảo tốt an sinh xã hội; giữ vững an ninh chính tri, trật tự an toàn xã hội; thi đua lập nhiều thành tích chào mừng đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025.

Hồng Hạnh