Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Kỳ họp thứ Tám, HĐND thành phố khóa I: Thảo luận nhiều nội dung quan trọng liên quan đến phát triển kinh tế - xã hội
Ngày đăng 21/12/2020 | 06:33  | View count: 821

Chiều ngày 21/12, dưới sự chủ trì của Thường trực HĐND thành phố khóa I, Kỳ họp thứ I đã tiến hành phiên thảo luận tại hội trường. Đại diện các Tổ đại biểu HĐND thành phố đã sôi nổi thảo luận và nêu đề xuất với HĐND thành phố, UBND thành phố. Điểm dễ nhận thấy tại Kỳ họp này là các ý kiến của các tổ đại biểu đi thẳng vào vấn đề, nêu rõ tình hình, thực trạng hoặc mức độ, phạm vi ảnh hưởng của chủ trương, chính sách đối với địa phương, đời sống, sản xuất của nhân dân và đề xuất hướng giải quyết, xử lý.

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì Kỳ họp

Theo gợi ý của ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố- Chủ tọa kỳ họp, các đại biểu đã tập trung thảo luận các vấn đề lớn, gồm: đánh giá chung kết quả thực hiện các chỉ tiêu KTXH và thực hiện chủ đề năm công tác năm 2020 của thành phố, làm rõ những kết quả tích cực đã đạt được gắn với công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành; chú trọng đánh giá làm rõ nguyên nhân và bài học kinh nghiệm để thực hiện hiệu quả mục tiêu kép vừa đảm bảo công tác phòng chống dịch COVID-19, vừa đảm bảo mục tiêu tăng trưởng, phục hồi kinh tế. Tập trung làm rõ những tồn tại, hạn chế và nguyên nhân khách quan các nội dung: Chỉ tiêu về giải quyết việc làm không đạt; Công tác quản lý du lịch còn hạn chế, vẫn còn tình trạng khách du lịch phản ánh về chất lượng, dịch vụ du lịch; công tác tuyên truyền, quảng bá du lịch chưa chủ động, bài bản, có sức lan tỏa rộng; Việc giải ngân vốn chương trình xây dựng nông thôn mới của các xã còn chậm, chưa đảm bảo tiến độ theo yêu cầu; Công tác quản lý đất đai, tài nguyên, khoáng sản, nhất là tài nguyên rừng còn hạn chế; tình trạng lấn chiếm đất đai, sử dụng đất sai mục đích, phá rừng còn xảy ra; quản lý tài sản công ở một số cơ quan, đơn vị chưa chặt chẽ. Còn xảy ra các vi phạm trong công tác quản lý nhà nước về bảo vệ, phát triển rừng, quản lý đô thị, quản lý, điều hành ngân sách, quản lý cán bộ, công chức trong thi hành công vụ; Công tác giải quyết đơn thư, kiến nghị của công dân tuy được quan tâm chỉ đạo nhưng có việc, có thời điểm còn chậm, kéo dài gây bức xúc trong nhân dân...

Thảo luận và cho ý kiến vào các tờ trình của UBND tỉnh; thảo luận và cho ý kiến: Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm giai đoạn 2021 - 2025: Nghị quyết vlập dự toán và phân bổ ngân sách nhà nước năm 2021; Cơ chế, biện pháp điều hành ngân sách năm 2021; Kế hoạch phân bổ vốn đầu tư phát triển năm 2021; Nghị quyết dề việc điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn thuộc nguồn vốn đầu tư công ngân sách Thành phố giai đoạn 2016 - 2020 và điều chỉnh kế hoạch đầu tư công năm 2020; Nghị quyết về việc thông qua Quy hoạch sử dụng đất thời kỳ 2021-2030 và Kế hoạch sử dụng đất năm 2021 của thành phố Hạ Long.

Quang cảnh Kỳ họp

Các đại biểu cho rằng: năm 2020 do ảnh hưởng rất lớn của đại dịch COVID -19 đã tác động đến phát triển kinh tế - xã hội, đời sống Nhân dân trên địa bàn thành phố. Nhưng với sự lãnh đạo, chỉ đạo, quyết liệt của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố trong nỗ lực thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ của năm 2020, nên kinh tế của thành phố vẫn tăng trưởng; các hoạt động văn hóa – xã hội cơ bản được duy trì. Trong đó, nổi bật là: chuẩn bị tốt, tổ chức thành công đại hội Đảng bộ từ chi, đảng bộ cơ sở đến Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ 25 và góp phần vào thành công của Đại hội Đảng bộ tỉnh; chăm lo bảo đảm an toàn sức khỏe nhân dân và khách du lịch, công nhân lao động các ngành sản xuất, chưa để bất kỳ người dân nào bị nhiễm Covid-19; Nhiều chỉ tiêu kinh tế quan trọng vẫn tăng so với cùng kỳ như: Giá trị sản xuất công nghiệp, huy động vốn đầu tư phát triển… Thực hiện hoàn thành “mục tiêu kép”, vừa phòng chống dịch COVID-19, vừa tập trung phát triển kinh tế.

Bên cạnh đó, các đại biểu đã phân tích kỹ những hạn chế yếu kém và nêu lên những giải pháp thực hiện trong năm 2021.

Đại biểu Nguyễn Hữu Thọ, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố đóng góp nhiều ý kiến trọng yếu tại phiên thảo luận

Đại biểu Nguyễn Hữu Thọ, Thủ trưởng cơ quan Tổ chức – Nội vụ thành phố: thống nhất cao với các báo cáo, tờ trình tại kỳ họp. Đồng chí đóng góp ý kiến về công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện triển khai thực hiện đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố. Đại biểu đã kiến nghị những giải pháp cần thực hiện để nâng cao chất lượng, hiệu quả như: nâng cao chất lượng quy hoạch liên quan đến kết cấu hạ tầng khu dân cư, rà soát, điều chỉnh các quy hoạch chi tiết; đẩy mạnh cải cách hành chính; nâng cao chất lượng, hiệu quả sử dụng các công trình sau khi đưa vào sử dụng, khai thác tối đa các giá trị công trình….

Đại biểu Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục – Đào tạo Thành phố phát biểu tại Kỳ họp

Đại biểu Vi Bích Hạnh, Trưởng phòng Giáo dục - Đào tạo Thành phố thống nhất cao với báo cáo đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2020; mục tiêu giải pháp những tháng cuối năm 2021. Đồng thời kiến nghị thành phố: tập trung thực hiện có hiệu quả đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, trong đó tập trung đầu tư cơ sở vật chất, bồ dưỡng đội ngũ giáo viên đạt chuẩn, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nghiên cứu khoa học, tăng cường dạy tiếng Anh và quản lý tốt các cơ sở giáo dục mầm non.

Đại biểu Trương Thị Quyên, xã Bằng Cả phát biểu tại phiên thảo luận

Đại biểu Trương Thị Quyên, đại biểu HĐND xã Bằng Cả kiến nghị thành phố xem xét triển khai quy hoạch đất ở cho nhân dân để nhân dân yên tâm ổn định phát triển sản xuất.  Đại biểu cũng kiến nghị thành phố quan tâm đến những chính sách hỗ trợ khu bảo tồn văn hóa người Dao Thanh y phát triển thành điểm du lịch trong đó tập trung hỗ trợ các nghệ nhân, trưởng bản; mở các lớp tập huấn công tác đón tiếp khách du lịch, kêu gọi các nhà đầu tư tới các điểm du lịch…

Đại biểu Triệu Đức Cương, Đại biểu  xã Đồng Lâm – Kỳ Thượng cho rằng thời gian qua mặc dù thành phố đã có nhiều ưu tiên đầu tư trong phát triển kinh tế, xã hội, tạo sự chuyển biến tích cực trong đời sống kinh tế, xã hội khu vực miền núi, tuy nhiên về vấn đề hạ tầng nông thôn, chính sách trong thực hiện các công trình 135 đang đặt ra nhiều khó khăn, bất cập. Đồng chí mong được sự quan tâm của Thành phố thành lập tổ công tác giúp người dân thực hiện việc cấp đổi các loại giấy tờ thuận lợi; đầu tư xây dựng khu trung tâm xã theo quy hoạch khu vực Trung tâm xã Kỳ Thượng; chi trả trợ cấp 1 lần cho cán cán bộ, công chức vùng cao...

Các đại biểu góp ý vào các kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội Thành phố

Cũng tại buổi thảo luận, nhiều ý kiến của đại biểu đã tập trung thảo luận về công tác quản lý văn hóa, du lịch; tác động của dịch COVID-19; tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, tập trung vào các vấn đề liên quan đến giải phóng mặt bằng, giao đất, cho thuê đất, nguồn vốn, nguyên vật liệu, thị trường tiêu thụ, lao động; giảm khoảng cách giàu – nghèo giữa các vùng,…

Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND Thành phố trả lời các kiến nghị

Tại Kỳ họp, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND Thành phố và đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó chủ tịch UBND Thành phố cùng các đồng chí lãnh đạo các phòng ban chức năng thành phố đã tiếp thu toàn bộ ý kiến đóng góp của các đại biểu tham dự kỳ họp. Các ý kiến, kiến nghị của các đại biểu đã được trả lời ngay tại kỳ họp và được tổng hợp và báo cáo HĐND Thành phố.      

Theo chương trình làm việc, ngày mai 22/12, Kỳ họp sẽ tiếp tục trả lời chất vấn, thực hiện công tác cán bộ theo thẩm quyền của HĐND Thành phố; thông qua dự thảo Nghị quyết kỳ họp.