Thông tin hoạt động của HĐND Thành phố

Kỳ họp thứ 9 HĐND thành phố khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021
Ngày đăng 30/12/2020 | 12:07  | View count: 889

Sáng 30/12, HĐND thành phố Hạ Long khóa I, nhiệm kỳ 2016-2021 tổ chức kỳ họp thứ 9.

Kỳ họp đã xem xét, thảo luận và biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc phê chuẩn điều chỉnh kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 của thành phố Hạ Long – nguồn vốn ngân sách thành phố Hạ Long; điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn đầu tư công ngân sách thành phố Hạ Long năm 2020; điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án sử dụng nguồn vốn đầu tư công.

Các đại biểu HĐND thành phố biểu quyết thông qua Nghị quyết

Đồng thời xem xét, thông qua tờ trình và tiến hành bầu đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Ủy viên BTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy phường Bãi Cháy, giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố; đồng chí Vũ Mạnh Tiến, Ủy viên BCH Đảng bộ thành phố, trưởng phòng Tư pháp thành phố giữ chức vụ Ủy viên UBND thành phố với 100% phiếu bầu. Kỳ họp cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết về việc miễn nhiệm chức vụ Ủy viên UBND thành phố đối với đồng chí Vũ Thị Ngọc Thúy; miễn nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kinh tế - Xã hội của HĐND thành phố đối với đồng chí Đặng Thị Yến, Phó Chủ tịch HĐND thành phố.

Phát biểu sau khi được bầu trúng cử giữ chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh cảm ơn các vị đại biểu HĐND thành phố đã dành sự tin tưởng, tín nhiệm đối với đồng chí. Với trọng trách mới được giao, đồng chí Phó Chủ tịch UBND thành phố hứa sẽ chấp hành nghiêm túc sự lãnh đạo của Thành ủy, HĐND, UBND thành phố; bám sát Nghị quyết của Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XXV; thực hiện đúng chức trách, nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định; đồng thời đem hết khả năng, trí tuệ và tâm huyết của mình, phát huy tinh thần đoàn kết, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau hoàn thành tốt nhiệm vụ của tập thể UBND thành phố, góp phần thiết thực xây dựng thành phố Hạ Long ngày càng phát triển.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố tặng hoa các đồng chí mới được bầu bổ sung và các đồng chí được miễn nhiệm chức vụ

Đồng chí Nguyễn Tuấn Minh, Phó Chủ tịch UBND thành phố phát biểu nhận nhiệm vụ

Phát biểu bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố chúc mừng đồng chí Nguyễn Tuấn Minh trúng cử chức vụ Phó Chủ tịch UBND thành phố. Đồng thời mong rằng trên cương vị mới, đồng chí Nguyễn Tuấn Minh sẽ cùng tập thể lãnh đạo thành phố đoàn kết, thống nhất, phát huy tốt năng lực, kiến thức, kinh nghiệm; bao quát công việc, bám sát thực tiễn cơ sở, tiếp tục có những đổi mới sáng tạo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả  quản lý, điều hành, xây dựng nền hành chính thành phố hiện đại, chuyên nghiệp, năng động, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao chất lượng phục vụ; phấn đấu xây dựng và phát triển thành phố Hạ Long là đô thị dịch vụ - du lịch quốc gia, mang tầm quốc tế.

Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND thành phố phát biểu bế mạc kỳ họp

Đồng chí Chủ tịch HĐND thành phố nhấn mạnh: các nội dung được quyết nghị tại kỳ họp lần này có ý nghĩa rất quan  trọng cho việc thực hiện các chỉ tiêu, nhiệm vụ của thành phố, nhằm thực hiện “mục tiêu kép” vừa phòng chống dịch Covid-19 vừa phát triển kinh tế - xã hội với quyết tâm không để phát sinh nợ đọng xây dựng cơ bản; tạo nền tảng phát triển kinh tế - xã hội nhanh, bền vững cho năm 2021 và các năm tiếp theo. Do đó các đại biểu HĐND thành phố cần  tiếp tục đoàn kết, kỷ luật, đồng tâm, năng động, sáng tạo, chung sức, đồng lòng để thực hiện  tốt các Nghị quyết mà HĐND thành phố vừa thông qua, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2021 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu của năm.

 

Phương Loan – Ngọc Khánh