thông tin khen thưởng

Hội khuyến học TP Hạ Long: tuyên dương tổ chức, cán bộ, hội viên xuất sắc
Ngày đăng 28/10/2019 | 10:05  | View count: 420

Hội khuyến học TP Hạ Long vừa tổ chức hội nghị tuyên dương tổ chức, cán bộ, hội viên xuất sắc trong công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019. Đồng chí Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND Thành phố chủ trì hội nghị.

Thời gian qua, các cấp hội khuyến học trên địa bàn huyện đã đẩy mạnh công tác xây dựng cơ sở hội, tuyên truyền các chỉ thị, quyết định, các phong trào thi đua về công tác khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập. Hiện nay, toàn thành phố có 36 hội khuyến học cơ sở với trên 76 nghìn hội viên. Tỷ lệ hộ đạt danh hiệu gia đình học tập là 68%, dòng họ hiếu học là 50%, khu dân cư học tập là 77%. Học sinh của Thành phố đạt kết quả học tập ngày càng cao đặc biệt là ở các kỳ thi học sinh giỏi các cấp.

Đ/c Vũ Hồng Sơn, Phó Chủ tịch TT UBND Thành phố trao khen thưởng cho các tập thể cá nhân có thành tích xuất sắc 

Có được kết quả đó là nhờ những đóng góp, nỗ lực không nhỏ của các tổ chức hội, cán bộ, hội viên Hội khuyến học Thành phố.

Tại hội nghị, lãnh đạo UBND Thành phố đã tuyên dương, khen thưởng 38 tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập năm 2019.

                                                                                           PV