Thông tin kinh tế xã hội

Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và tổng kết phong trào thi đua “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia” trên địa bàn thành phố Hạ Long năm 2019

Ngày đăng 28/02/2020 | 09:48 AM  | View count: 670
Báo cáo Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT-TTg và tổng kết phong trào thi đua "Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia" trên địa bàn thành phố Hạ Long năm...

Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tết nguyên đán Canh Tý 2020

Ngày đăng 14/02/2020 | 07:59 AM  | View count: 2172
Báo cáo Kết quả tổ chức các hoạt động kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và tết nguyên đán Canh Tý 2020

269//KH-UBND Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày của người tiêu dùng Việt Nam năm 2020 trên địa bàn thành phố Hạ Long

Ngày đăng 18/12/2019 | 09:12 PM  | View count: 1101
Kế hoạch tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày của người tiêu dùng  Việt Nam năm 2020  trên địa bàn thành phố Hạ Long

489/BC-UBND Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long ( số liệu tính từ ngày 01/01/2019 đến ngày 15/12/2019)

Ngày đăng 25/12/2019 | 08:27 PM  | View count: 1288
Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác kiểm soát  thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn thành phố Hạ Long ( số liệu tính từ ngày 01/01/2019  đến ngày 15/12/2019 )

9639/UBND V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, và HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

Ngày đăng 28/12/2019 | 08:58 AM  | View count: 1201
V/v xây dựng Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết của Quốc hội, Chính phủ, Tỉnh ủy, và HĐND Tỉnh về nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2020

191/BC - HĐND Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ thành phố Hạ Long

Ngày đăng 25/12/2019 | 08:16 PM  | View count: 1420
Báo cáo Kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XXIV Đảng bộ thành phố Hạ Long

1015/KH-STTTT KH TRIỂN KHAI CÁC HĐ TUYÊN TRUYỀN tại Kỷ niệm 20 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên và công bố NQ của UBTV QH về việc nhập huyện HB vào TP Hạ Long và sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã thuộc tỉnh QN

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:06 PM  | View count: 788
KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CÁC HOẠT ĐỘNG TUYÊN TRUYỀN tại Kỷ niệm 20 năm ngày Vịnh Hạ Long được UNESCO công nhận là Di sản Thiên nhiên (lần thứ 2) và công bố Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về...

2032/STTTT-TTBCXB V/v đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm tháng 01/2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 03:26 PM  | View count: 792
V/v đẩy mạnh tuyên truyền một số nội dung trọng tâm tháng 01/2020

185/NQ-HĐND Kế hoạch về trách nhiệm phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Ngày đăng 03/01/2020 | 04:04 PM  | View count: 832
Kế hoạch về trách nhiệm phát triển kinh tế- xã hội năm 2020

Số 722 - BCBC/TU

Ngày đăng 18/12/2019 | 08:49 PM  | View count: 1234
Báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 15 - NQ/TU, ngày 12/12/2018 của BCH Đảng bộ Thành phố " Về nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019 "

Báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính Thành phố Hạ Long năm 2018

Ngày đăng 12/12/2018 | 10:59 AM  | View count: 1567
Tài liệu liên quan

TP Hạ Long: Một nhiệm kỳ nhiều đột phá

Ngày đăng 29/10/2019 | 10:35 AM  | View count: 2217
Đến thời điểm này, TP Hạ Long đạt và vượt kế hoạch 18/19 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội XXIV của Đảng bộ thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 đề ra. Qua đó, khẳng định rõ hơn vai trò, vị thế của thành phố...