thông tin xử phạt

QĐ Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang
Ngày đăng 06/10/2021 | 10:27  | View count: 134

UBND Thành phố Hạ Long ban hành Quyết định số 480/QĐ-UBND; 481/QĐ-UBND ngày 28/9/2021 về việc Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang

QĐ Kéo dài thời hạn tạm giữ tang vật, phương tiện, giấy phép chứng chỉ hành nghề vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Hữu Thơ và ông Ngô Văn Sang cụ thể như sau: http://halongcity.gov.vn/web/guest/van-ban-chi-dao-dieu-hanh1?p_p_id=400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_count=1&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_id=5211&_400_WAR_portalvanbandieuhanhportlet_mvcPath=%2Fhtml%2Fportlet%2Flist%2Fview_detail.jsp