Thường thực Hội đồng nhân dân thành phố

Ông Vũ Văn Diện

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố

Bà Nguyễn Thị Vân Hà

ủy viên BTV, Phó Chủ tịch TT HĐND

 

 

 

Tổ chức bộ máy