Thường trực thành ủy

  1. Đồng chí Vũ Văn Diện

Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Hạ Long

  1. Đồng chí Nguyễn Anh Tú

Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư TT Thành ủy

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh,

Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long

Đồng chí Phạm Lê Hưng,

Phó Bí thư Thành uỷ Hạ Long


 

 

Tổ chức bộ máy