tin tức sự kiện nổi bật

66/TB - TTDTTDVVL - TV V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2020
Ngày đăng 17/01/2020 | 08:10  | View count: 299

V/v phối hợp triển khai kế hoạch tuyển chọn thực tập sinh nam  đi thực tập kỹ thuật tại Nhật Bản đợt 1/2020