Tin nổi bật

Đoàn giám sát của HĐND tỉnh làm việc với TP Hạ Long về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi
Ngày đăng 22/05/2020 | 02:21  | View count: 3272

Sáng 22/5, Đoàn giám sát của HĐND tỉnh do đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch HĐND Tỉnh làm  trưởng đoàn đã có buổi làm việc với TP Hạ Long về việc chấp hành các Nghị quyết của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư NSNN tại TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ trước sáp nhập, giai đoạn 2017-2020. 

Lãnh đạo UBND TP Hạ Long đề
Lãnh đạo UBND TP Hạ Long đề xuất kiến nghị liên quan đến phân bổ dự toán, thu chi ngân sách của địa phương trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, TP Hạ Long đã báo cáo với Đoàn giám sát về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 16/2016/NQ-HĐND ngày 27/7/2016 và Nghị quyết số 38/2016/NQ-HĐND ngày 7/12/2016 của HĐND tỉnh về phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi; định mức phân bổ đối với chi thường xuyên và chi đầu tư NSNN tại 2 địa phương trước khi sáp nhập. Bao gồm: Kết quả phân cấp nguồn thu của các cấp ngân sách; kết quả thực hiện nhiệm vụ thu trong giai đoạn 2017-2019; đánh giá sự phù hợp giữa phân cấp nguồn thu với nhiệm vụ chi của địa phương, sự phù hợp giữa tỷ lệ điều tiết nguồn thu và phân cấp quản lý thu trên địa bàn; phân cấp nhiệm vụ chi và các định mức phân bổ nguồn lực.

Về cơ bản, Nghị quyết số 16 và Nghị quyết số 38 của HĐND tỉnh đã khắc phục được một số tồn tại của giai đoạn trước. Việc phân cấp nguồn thu đã được thực hiện tương đối triệt để, địa phương có sự chủ động trong việc tính toán nguồn lực để thực hiện các nhiệm vụ chi theo phân cấp. Quá trình điều hành, quản lý ngân sách có sự công khai, minh bạch, việc lập và phân bổ dự toán được thực hiện khoa học, thuận lợi đối với cơ quan chuyên môn; phần lớn các nhiệm vụ chi đã được ban hành định mức cân đối kinh phí, tạo điều kiện thuận lợi cho việc theo dõi, giám sát của các cơ quan, đơn vị sử dụng ngân sách…

Trên cơ sở dự toán thu, chi ngân sách năm 2020 và tình hình thực tế của địa phương, lãnh đạo TP Hạ Long đã kiến nghị đến Đoàn giám sát của HĐND tỉnh một số vấn đề như: Tiếp tục duy trì cơ chế điều hành 100% nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long nộp ngân sách được sử dụng để chi đầu tư phát triển; tăng tỷ lệ điều tiết đối với các sắc thuế trên địa bàn; tăng định mức đối với các đơn vị sự nghiệp; bổ sung định mức chi cân đối cho các hoạt động của cổng thông tin điện tử thành phần và thực hiện cân đối kinh phí hoạt động thường xuyên ngoài sự nghiệp kinh tế như các đơn vị sự nghiệp khác.

Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.
Đồng chí Trịnh Thị Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp.

 

 

Phát biểu kết luận buổi làm việc, đồng chí Trịnh Minh Thanh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh đánh giá cao sự tiên phong, đi đầu của TP Hạ Long trong triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND tỉnh,  và tinh thần chia sẻ, gánh vác của TP Hạ Long đối với nhiệm vụ chung của tỉnh. Đặc biệt là trong nhiệm vụ thu, chi ngân sách, đảm bảo khả năng cân đối các nguồn lực cho tỉnh.

Trên cơ sở ý kiến tham gia của các thành viên trong Đoàn giám sát, đồng chí đề nghị TP Hạ Long cần lưu ý những nội dung: Quan tâm hoàn thành dự toán phần thu thuế phí, lệ phí; phải giao chỉ tiêu cụ thể cho các xã, phường trong thu thuế khoán của các hộ kinh doanh; quản lý nguồn thu ở các doanh nghiệp ngoài quốc doanh; phải đặt mục tiêu có bao nhiêu địa phương tự cân đối theo hướng tăng lên về số lượng trong thời gian tới.

Đối với các kiến nghị của thành phố, đồng chí đề nghị TP Hạ Long phải rà soát lại các nội dung kiến nghị trên cơ sở thực tiễn nhưng vẫn phải đảm bảo thuận lợi cho công tác triển khai thực hiện, đánh giá, kiểm tra. Đồng thời, thành phố cần cung cấp thêm tài liệu, báo cáo giải trình, bổ sung làm rõ một số định mức đối với chi an ninh quốc phòng, chi sự nghiệp môi trường, chi sự nghiệp giáo dục, chi sự nghiệp phát thanh truyền hình; làm rõ việc sử dụng nguồn thu phí tham quan vịnh Hạ Long...

                                                                   Theo baoquangninh.com.vn