Tin nổi bật

Gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020)
Ngày đăng 31/07/2020 | 10:17  | View count: 571

Ngày 30/7, Thành ủy Hạ Long tổ chức hội nghị gặp mặt kỷ niệm 90 năm Ngày truyền thống ngành Tuyên giáo của Đảng (01/8/1930-01/8/2020). Đến dự có đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy. Các đồng chí trong thường trực Thành ủy; lãnh đạo Ban Tuyên giáo Thành ủy qua các thời kỳ.

 

Quang cảnh buổi gặp mặt

Nguyên cán bộ tuyên giáo qua các thời kỳ phát biểu tại buổi gặp mặt

Tại hội nghị, các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang 90 năm xây dựng và trưởng thành ngành Tuyên giáo của Đảng. Đồng hành cùng sự nghiệp bảo vệ, xây dựng đất nước, ngành Tuyên giáo luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, đóng góp vào sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc. Ngày càng khẳng định vững chắc vai trò tiên phong trong tham mưu giúp cấp ủy các cấp thực hiện nhiệm vụ công tác tư tưởng, chính trị. Kết quả công tác tham mưu và tổ chức thực hiện nhiệm vụ của đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo đã góp phần hiệu quả vào công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn thành phố. Sự gắn kết giữa công tác tuyên giáo với các lĩnh vực của đời sống xã hội được tăng cường; sự thống nhất trong Đảng bộ, sự đồng thuận trong nhân dân với đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và của thành phố đã góp phần giữ vững ổn định chính trị, quốc phòng, an ninh, tạo môi trường thuận lợi để phát triển kinh tế, xã hội.

Bí thư Thành ủy Vũ Văn Diện phát biểu tại buổi gặp mặt

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy Vũ Văn Diện nhấn mạnh: Trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng và đội ngũ cán bộ ngành Tuyên giáo của thành phố tiếp tục phát huy  tinh thần chủ động, linh hoạt, nhạy bén, sáng tạo; tăng cường nghiên cứu thực tiễn, nắm bắt dư luận xã hội, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, từ đó tham mưu các giải pháp về công tác tư tưởng; đổi mới phương pháp tuyên truyền, phổ biến, quán triệt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước bảo đảm thiết thực, hiệu quả; chủ động đấu tranh phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của cán bộ, đảng viên; kiên quyết ngăn chặn, phản bác những thông tin, quan điểm sai trái, xấu độc chống phá Đảng và Nhà nước, nhất là trên không gian mạng internet, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; tiếp tục quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ tuyên giáo các cấp đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ được giao.

Đồng chí Bí thư Thành ủy cũng bày tỏ mong muốn các đồng chí nguyên là cán bộ tuyên giáo qua các thời kì sẽ tiếp tục phát huy tinh thần gương mẫu, sáng tạo, là tấm gương sáng để các thế hệ anh em làm tuyên giáo luôn noi theo, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh.

Vũ Bích