Tin tức sự kiện nổi bật

Hạ Long thực hiện nghiêm công tác phòng chống dịch để giữ địa bàn an toàn
Ngày đăng 16/10/2021 | 10:57  | View count: 2219

Tối ngày 16/10, Thành phố đã tổ chức Đoàn kiểm tra đột xuất công tác phòng, chống dịch tại các cơ sở kinh doanh, dịch vụ và công tác kiểm tra của BCĐ các xã, phường.

Đoàn kiểm tra kiểm tra tại nhà hàng Hồng Hạnh 2, phường Hồng Hải

Đoàn kiểm tra kiểm tra tại quán gà tươi Mạnh Hoạch, phường Hoành Bồ

Tại thời điểm kiểm tra tại Nhà hàng Hồng Hạnh 2 (phường Hồng Hải), nhà hàng Hồng Minh (phường Hà Khẩu), quán gà tươi Mạnh Hoạch (phường Hoành Bồ) đã phát hiện chủ cơ sở dịch vụ chưa thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu khách hàng thực hiện việc quét mã QR-Code; chưa điều chỉnh phương án PCD trong tình hình mới. Do đó, Thành phố đã thực hiện ngay việc đóng cửa 3 nhà hàng và ban hành Thông báo tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND phường Hồng Hải, Hà Khẩu, Hoành Bồ vì có cơ sở vi phạm thuộc địa bàn quản lý, trong thời gian 15 ngày để tập trung chỉ đạo khắc phục hậu quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong phòng chống dịch. Qua đây, Thành phố tiếp tục kêu gọi các tầng lớp nhân dân, doanh nghiệp nhất là các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ nêu cao hơn nữa ý thức tự giác trong mọi hoạt động để sản xuất, kinh doanh, sinh hoạt an toàn trong tình hình hiện nay.

Thủ trưởng Cơ quan Tổ chức-Nội vụ TP công bố Thông báo tạm đình chỉ nhiệm vụ đối với Chủ tịch UBND phường Hồng Hải

Thời gian qua, các cấp ủy, chính quyền, các cơ quan, đơn vị và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn thành phố Hạ Long đã tích cực triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19; tiêm chủng diện rộng đạt kết quả cao; chủ động, linh hoạt triển khai các giải pháp phòng ngừa, kiểm soát, giữ vững địa bàn an toàn, từng bước mở lại các hoạt động sản xuất, kinh doanh, phục hồi phát triển kinh tế - xã hội. Để tiếp tục giữ vững, phát huy những thành quả đã đạt được trong công tác phòng, chống dịch, sẵn sàng chuyển trạng thái từ “Zero COVID-19” sang “Chung sống an toàn”, Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Thành phố đã thực hiện nghiêm túc việc quán triệt, triển khai kịp thời Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ ban hành Quy định tạm thời “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”; Công điện số 15/CĐ-UBND ngày 14/10/2021 của UBND tỉnh và các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương, của Tỉnh và Thành phố liên quan đến công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19.