Tin tức thành phố

QĐ 4553/QĐ-UBND V/v thu hồi địa điểm nghiên cứu Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Bệnh viện tư nhân chuyên khoa mắt quốc tế DND tại phường Đại Yên, thành phố Hạ Long đối với Công ty TNHH Đầu tư y tế quốc tế DND Quảng Ninh
Ngày đăng 11/11/2019 | 08:29  | View count: 110

Tài liệu liên quan