Tin tức thành phố

Hội nghị Ban Thường vụ Thành ủy cho ý kiến một số nội dung quan trọng
Ngày đăng 14/02/2020 | 02:06  | View count: 1324

Ngày 14/2, Ban thường vụ Thành uỷ Hạ Long tổ chức hội nghị nghe và cho ý kiến vào Quy chế làm việc của BCH đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 và một số nội dung quan trọng khác. Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ chủ trì hội nghị.

          Tại hội nghị, Ban thường vụ Thành uỷ đã thảo luận, tham gia ý kiến vào Quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Thành phố lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015-2020. Trong đó tập trung phân tích, làm rõ quy chế làm việc của Thường trực, Ban Thường vụ Thành uỷ, Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố về chỉ đạo, điều hành, thực hiện các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn Thành phố.

Đ/c Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy chủ trì hội nghị

          Quy chế làm việc của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố được xây dựng dựa trên quy định của Tỉnh về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc và chế độ làm việc của cấp ủy, Ban thường vụ, Thường trực cấp ủy. Qua đó nhằm thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu lực quản lý Nhà nước, tạo sức mạnh tổng hợp trong việc tổ chức thực hiện chủ trương, Nghị quyết của Đảng.

BTV thành uỷ cũng đã cho ý kiến về các Quy chế, quy định liên quan đến công tác cán bộ của Đảng bộ Thành phố; công tác kiểm tra giám sát; quy chế luân chuyển, điều động cán bộ quản lý; chương trình công tác của Ban chấp hành, Ban thường vụ năm 2020; chương trình kiểm tra, giám sát, thanh tra Thành phố năm 2020 và tham gia ý kiến vào kế hoạch điều chỉnh các nội dung theo thẩm quyền liên quan, đến công tác chuẩn bị Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020-2025.

          Tại hội nghị, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ  ghi nhận và đánh giá cao các ý kiến tham gia bổ sung hoàn thiện quy chế làm việc của BCH Đảng bộ Thành phố, nhiệm kỳ 2015-2020 cũng như các quy chế, chương trình quan trọng khác. Trên cơ sở ý kiến tham gia của các đồng chí trong BTV, đồng chí Bí thư Thành uỷ yêu cầu Văn phòng Thành uỷ, Cơ quan Tổ chức - Nội vụ và các đơn vị liên quan tiếp thu, tổng hợp chỉnh sửa cho hợp lý để trình và xin ý kiến của Ban chấp hành Đảng bộ thành phố Hạ Long.

                                                                                                             Thu Thảo