Tin tức thành phố

Chi bộ Văn phòng Thành uỷ Hạ Long: Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022
Ngày đăng 21/02/2020 | 04:10  | View count: 648

Ngày 21/2, Chi bộ Văn phòng Thành uỷ tổ chức Đại hội lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2020-2022. Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành uỷ dự và chị đạo đại hội.

Nhiệm kỳ 2017-2020, Văn phòng hai đơn vị (Thành uỷ Hạ Long và Huyện Hoành Bồ cũ) đã chủ động tích cực, phát huy trong công tác tham mưu giúp việc Thường trực, BTV Thành uỷ, Huyện uỷ, BCH Đảng bộ Thành phố trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo trên các lĩnh vực. Tập trung nâng cao ý thức trách nhiệm và nghiệp vụ chuyên môn đảm bảo chất lượng biên tập văn bản, thẩm định văn bản, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin, đổi mới phương thức lề lối làm việc. Nhiệm kỳ qua, chi bộ văn phòng Thành uỷ đã chủ động tham mưu tổ chức chuẩn bị tốt các điều kiện về phòng họp hậu cần, phục vụ trên 700 hội nghị; làm tốt công tác tham mưu, thực hiện có hiệu quả công tác tiếp nhận và xử lý đơn thư, khiếu nại, tố cáo; công tác hành chính, quản trị văn thư lưu trữ ngày càng chủ động, có sự đổi mới. Công tác phát triển Đảng viên cũng được chi bộ quan tâm, nhiều năm liền đạt chi bộ hoàn thành tốt nhiệm vụ, duy trì tập thể đạt danh hiệu tập thể lao động xuất sắc.

Quang cảnh đại hội

Nhiệm kỳ 2020-2022, Chi bộ văn phòng thành uỷ tiếp tục nâng cao chất lượng hiệu quả công tác thông tin, tổng hợp, đảm bảo chính xác, kịp thời, phục vụ có hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo của thường trực, ban chấp hành Thành uỷ; thường xuyên giáo dục, bồi dưỡng nâng cao nhận thức cho cán bộ, Đảng viên, duy trì nề nếp, chế độ sinh hoạt định kì và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề...

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư Thành uỷ, Bí thư Đảng ủy cơ quan đã biểu dương và ghi nhận những thành tích của Chi bộ Văn phòng Thành uỷ đã đạt được trong nhiệm kỳ qua, đồng thời yêu cẩu nhiệm kỳ 2020-2022 chi bộ Văn phòng Thành ủy cần tiếp tục nâng cao công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; quan tâm công tác phát triển đảng viên; chú trọng kiểm tra, giám sát việc chấp hành Điều lệ Đảng; thực hiện tốt chức năng tham mưu, giúp việc cho Thành uỷ...

                                                                                 Thu Thảo