Tin tức thành phố

Thành phố Hạ Long: Tham gia hội nghị Báo cáo viên trực tuyến tháng 2/2020
Ngày đăng 21/02/2020 | 08:46  | View count: 696

Ngày 21/2 tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 2 năm 2020, triển khai quán triệt một số nội dung trọng tâm. Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu Thành phố Hạ Long có đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ chủ trì; đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành uỷ và 33 điểm cầu của các xã phường cùng kết nối. với 1.600 đại biểu tham dự.

Tại hội nghị, các đại biểu, báo cáo viên, tuyên truyền viên tại 1.049 điểm cầu trong cả nước đã được nghe lãnh đạo Bộ Ngoại giao thông tin tổng quan tình hình thế giới và hoạt động đối ngoại của Đảng, Nhà nước năm 2019; dự báo tình hình thế giới và nhiệm vụ công tác đối ngoại năm 2020. Lãnh đạo Bộ Y tế thông tin những nét nổi bật trong công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên thế giới và ở Việt Nam; dự báo tình hình và những giải pháp của Việt Nam trong thời gian tới. Trong đó, nhấn mạnh những nội dung quan trọng như: tình hình, nguyên nhân; quan điểm chỉ đạo, mục tiêu; một số chủ trương, giải pháp và hành động của Trung ương trong hoạt động đối ngoại và công tác phòng chống dịch Covid-19. Từ những thông tin được quán triệt giúp các tỉnh, thành ủy, đảng ủy trực thuộc Trung ương, cơ quan tuyên giáo, đội ngũ báo cáo viên nắm rõ chủ trương, quan điểm chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, qua đó lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền tới các cấp, ngành, cán bộ, đảng viên, nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ của địa phương, đơn vị, đẩy mạnh phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn.

Đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đề nghị trong năm 2020 các báo cáo viên tuyên truyền trong các tầng lớp nhân dân về đại hội đảng các cấp, việc đóng góp ý kiến vào các văn kiện, tạo ra đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng trong toàn Đảng; tuyên truyền những thành tựu phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, công tác xây dựng Đảng, chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2020; tuyên truyền công tác đối ngoại của Đảng, Nhà nước.

Trong tháng 3, tập trung tuyên truyền thành tựu kinh tế - xã hội, những ngày Kỷ niệm lớn trong tháng, đẩy mạnh về Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - Liên minh châu Âu (EVFTA), nâng cao nhận thức, hiểu biết cho doanh nghiệp, người dân cũng như các công việc cần triển khai để thực thi hiệu quả khi hiệp định có hiệu lực. Tiếp tục tuyên truyền các văn bản quan trọng của Trung ương về công tác phòng, chống dịch Covid-19, tạo sức mạnh tổng hợp đẩy lùi dịch bệnh.

Sau khi lĩnh hội các ý kiến chỉ đạo Ban Tuyên giáo Trung ương và tỉnh, tại điểm cầu Trung tâm Thành phố Hạ Long, phát biểu kết luận chỉ đạo, đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Bí thư Thành uỷ  yêu cầu đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên Thành phố và các cơ sở tiếp thu đầy đủ cá nội dung BCV Trung ương đã truyền đạt và các nội dung định hướng tuyên truyền của Tỉnh, thống nhất trong công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội; tập trung tuyên truyền NQ20- NQ/TU của Tỉnh, Nghị quyết 21- NQ/TU của Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2020, trên cơ sở đó điều chỉnh, xây dựng lại Nghị quyết của các địa phương cho phù hợp với Nghị quyết của Thành phố; triển khai thực hiện có hiệu quả KH triển khai thực hiện chi thị 05- CT/TW về " tăng cường khối đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh", trong đó đặc biệt nêu rõ trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị; gắn thực hiện chỉ thị  05 của từng cán bộ, đảng viên với việc triển khai thực hiện Quy định 213- QĐ/TW ngày 02/01/2020 của BCH Trung ương về trách nhiệm nêu gương của đảng viên trong công tác thường xuyên thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú.

Về việc triển khai thực hiện Kế hoạch tổ chức Đại hội Đảng các cấp, đồng chí yêu cầu cấp ủy cơ sở chỉ đạo hoàn thành việc tổ chức Đại hội chi bộ cơ sở sau sáp nhập trong tháng 2/2020; yêu cầu 05 Đảng bộ được lựa chọn tổ chức Đại hội điểm gồm: Bệnh viện đa khoa Tỉnh, Điện lực Quảng Ninh, Phường Bãi Cháy, Xã Thống Nhất và xã Tân Dân cần tập trung thực hiện tốt công tác chuẩn bị, hoàn thành Đại hội  trong tháng 3/2020. Riêng đối với công tác phòng chống dịch Covid-19, đồng chí yêu cầu đội ngũ BCV, tuyên truyền viên Thành phố và cơ sở; cấp ủy các địa phương cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vệ sinh môi trường, thực hiện có hiệu quả công tác phòng chống dịch. Ngành giáo dục và đào tạo cần có phương án triển khai thực hiện tốt công tác vệ sinh môi trường, đảm bảo các điều kiện tốt nhất khi đón học sinh trở lại trường./.

Thùy Dương- Thu Thảo