Tin tức thành phố

UBND Thành phố đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng và nhiều nội dung quan trọng khác
Ngày đăng 24/09/2021 | 02:19  | View count: 2192

Sáng 24/9, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội 9 tháng và nhiều nội dung quan trọng khác.

 

Dự hội nghị có các đồng chí Thường trực HĐND, Phó Chủ tịch UBND Thành phố, lãnh đạo các cơ quan, phòng ban, đơn vị liên quan. Các xã, phường dự họp qua đường truyền trực tuyến.

Quang cảnh hội nghị

Trong 09 tháng, kinh tế - xã hội thành phố cơ bản đạt chỉ tiêu Nghị quyết số 55/NQ-HĐND ngày 22/12/2020 của HĐND Thành phố. Các chỉ tiêu thu ngân sách do Thành phố thu tăng 21,6% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 15%); tỷ trọng chi đầu tư phát triển đạt 61,4% (vượt chỉ tiêu Nghị quyết là 55%). Tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt 25.320 tỷ đồng. Trên địa bàn thành lập mới 834 doanh nghiệp; Tỷ lệ đô thị hóa đạt 86,9% ; Tạo việc làm mới cho 4.819 lao động. Tỷ lệ bao phủ bảo hiểm y tế đạt 95,5% ; Giảm tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng xuống còn 4,95% ; Tỷ lệ sử dụng nước sạch của dân cư thành thị đạt 100%, tỷ lệ sử dụng nước hợp vệ sinh trong sinh hoạt của dân cư nông thôn đạt 99,8%.

Lãnh đạo các cơ quan phát biểu ý kiến tại hội nghị

Hội nghị cũng cho ý kiến đánh giá kết quả tiến độ triển khai các nhiệm vụ theo các văn bản chỉ đạo cuả Tỉnh, của Thành ủy; kết quả triển khai các đề án, nhiệm vụ trọng tâm theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP Hạ Long lần thứ XXV, chương trình hành động số 03-CTr/TU, Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 18/12/2020 về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; Công tác quản lý trật tự đô thị, vệ sinh môi trường của UBND các xã, phường; công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư của các phòng ban, đơn vị.

Kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND Thành phố ghi nhận những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, phòng ban đơn vị và địa phương trong thời gian qua. Đồng chí nhấn mạnh: trong bối cảnh đại dịch Covid-19 diễn biến hết sức phức tạp trên thế giới, trong khu vực, trong nước đã ảnh hưởng rất lớn đến mọi mặt đời sống kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất kinh doanh, nhất là lĩnh vực dịch vụ, du lịch bị ảnh hưởng nặng nề. Song với sự lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện, quyết tâm, quyết liệt, linh hoạt, sáng tạo, có trọng tâm, trọng điểm của Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Thành phố; sự nỗ lực, cố gắng, chung sức, đồng lòng của cả hệ thống chính trị, các lực lượng vũ trang, các tầng lớp nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, thời gian qua, thành phố đã thực hiện có kết quả toàn diện "mục tiêu kép", tạo đà phát triển để phấn đấu thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021.

Đồng chí Nguyễn Tiến Dũng, Chủ tịch UBND Thành phố kết luận hội nghị

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tiếp tục tập trung thực hiện đầy đủ, nghiêm túc, linh hoạt và sáng tạo các văn bản chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh ủy, UBND Tỉnh, Thành ủy, Ban chỉ đạo của Thành phố về công tác phòng chống dịch bệnh Covid-19. Cùng với đó, siết chặt kỷ luật, kỷ cương, tăng cường trách nhiệm người đứng đầu trong quản lý, sử dụng tài chính - ngân sách. Tập trung rà soát, khai thác các nguồn thu bù đắp các khoản giảm thu, thất thu ở ngành dịch vụ, du lịch và các ngành kinh tế khác bị ảnh hưởng của dịch Covid-19, gắn với các dự án phát triển sản xuất kinh doanh, thực hiện nguyên tắc “có thu thì mới có chi”. Đồng chí cũng yêu cầu các cơ quan liên quan khẩn trương hoàn thành công tác chuẩn bị đầu tư, lựa chọn nhà thầu, quyết liệt đẩy nhanh tiến độ thi công các công trình, dự án, nhất là các công trình trọng điểm; Kiên trì giữ vững sức sản xuất của các trụ cột kinh tế, đảm bảo hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2021. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, đô thị, trật tự xây dựng, tài nguyên, môi trường. Đồng thời đẩy nhanh tiến độ lập Điều chỉnh Quy hoạch chung (mới) thành phố Hạ Long đến năm 2040, tầm nhìn đến năm 2050.

Hồng Phương-  Đoàn Việt