Tin tức thành phố

Đoàn công tác Ban tuyên giáo Tỉnh ủy làm việc tại thành phố
Ngày đăng 24/09/2021 | 04:32  | View count: 1195

Ngày 24/9, Tổ kiểm tra của Ban tuyên giáo Tỉnh ủy do đồng chí Trương Công Ngàn, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy làm tổ trưởng đã có buổi làm việc với thành phố về công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TU ngày 17/10/2016 của BTV Tỉnh ủy về “Tăng cường sự lãnh đạo, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ Quảng Ninh trong giai đoạn hội nhập quốc tế hiện nay và Nghị quyết số 10 - NQ/TU ngày 18/12/2017 của BCH Đảng bộ Tỉnh về “Một số giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới”.

Làm việc với Tổ kiểm tra có đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy; Nguyễn Ngọc Sơn, Phó Chủ tịch UBND thành phố; Phan Thị Hải Hường, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng Ban Tuyên Giáo, Giám đốc Trung tâm bồi dưỡng chính trị thành phố.

Quang cảnh buổi làm việc

Qua 5 năm triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 – CT/TU của BTV Tỉnh ủy, 03 năm thực hiện Nghị quyết số 10 - NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội thành phố đã nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác giáo dục lý tưởng, cách mạng, đạo đức, lối sống văn hóa cho thế hệ trẻ và giải pháp đổi mới nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo được quan tâm triển khai thực hiện. Công tác tuyên truyền, quán triệt được đổi mới về nội dung, hình thức, đảm bảo nghiêm túc từng bước nâng cao chất lượng, hiệu quả; công tác giáo dục lý luận chính trị tiếp tục có sự đổi mới về nội dung phương pháp dạy và học, gắn lý luận với thực tiễn nhất là lập trường, tư tưởng của cán bộ, đảng viên, đặc biệt là thanh thiếu niên đã từng bước được nâng lên; đã kết nạp 11 đảng viên là học sinh trong 3 trường THPT; Cấp ủy chính quyền các cấp chủ động đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Cán bộ, đảng viên, thanh niên chủ động xây dựng chương trình kế hoạch triển khai; công tác kiểm tra giám sát, thanh tra và thi hành kỷ luật Đảng được chú trọng; vai trò giám sát của MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội trong hoạt động giám sát phản biện xã hội được tăng cường. Việc học tập và làm theo Bác đã tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, có sức lan tỏa tích cực qua đó đã góp phần nâng cao nhận thức của cấp ủy, chính quyền các cấp, ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về chính trị, tư tưởng, đạo đức, lối sống trong một bộ phận cán bộ, đảng viên; tăng cường khối đoàn kết, đồng thuận xã hội, góp phần tích cực vào việc phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững quốc phòng an ninh, xây dựng thành phố ngày càng phát triển.

Tại buổi làm việc, các đại biểu đã phát biểu ý kiến làm rõ những việc đã làm được và chưa làm được nhất là vấn đề về: cần đẩy mạnh hơn nữa công tác tư tưởng, giáo dục chính trị tư tưởng trong cán bộ Đảng viên, đoàn viên và thế hệ trẻ; trình độ lý luận chính trị của đảng viên; tình hình tư tưởng cán bộ trong thành phố; quy chế luân chuyển giáo viên; đánh giá cụ thể những tồn tại, hạn chế cả khách quan và chủ quan để rút ra bài học kinh nghiệm nhằm thực hiện tốt nhiệm vụ công tác đã đề ra.

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy cảm ơn các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong Đoàn công tác

Đồng chí Phạm Lê Hưng, Phó Bí thư Thành ủy trân trọng ghi nhận, cảm ơn các ý kiến tham gia đóng góp của các đồng chí trong Đoàn về các nội dung Thành phố cần làm tốt hơn trong thời gian tới.

Đồng chí Trương Công Ngàn – Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh, Tổ trưởng Tổ kiểm tra

kết luận tại buổi làm việc

Kết luận tại buổi làm việc, đồng chí Trương Công Ngàn, Phó Trưởng Ban TT Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy Hạ Long trong triển khai thực hiện Chỉ thị số 11 - CT/TU của BTV Tỉnh ủy, Nghị quyết số 10 - NQ/TU của BCH Đảng bộ Tỉnh; các hệ thống nội dung văn bản đầy đủ đặc biệt là liên quan đến Nghị quyết số 10 rất bài bản, kết quả triển khai thực hiện các nội dung cụ thể. Đồng chí Phó Trưởng Ban tuyên giáo Tỉnh ủy, Tổ trưởng Tổ kiểm tra đề nghị thành phố bổ sung những nội dung còn thiếu hoàn thiện lại báo cáo cũng như tiếp thu các ý kiến của thành viên Tổ kiểm tra. Đồng chí cũng lưu ý, thành phố cần chú trọng công tác tuyên truyền, đôn đốc triển khai thực hiện thường xuyên hơn, phát huy được vai trò của người đứng đầu trong triển khai Chỉ thị, Nghị./.

Hồng Hạnh - Văn Hiệp