Tin tức thành phố

Đảng ủy phường Giếng Đáy chỉ đạo tổ chức sinh hoạt Đảng viên theo quy định 213-QĐ/TW
Ngày đăng 29/07/2021 | 03:01  | View count: 67

Thực hiện sự chỉ đạo của Thường trực Thành ủy Hạ Long về việc tổ chức sinh hoạt đối với đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW năm 2021, đến ngày 11/7/2021 Đảng ủy phường Giếng Đáy đã chỉ đạo 08 Chi bộ khu phố trên địa bàn tổ chức xong đợt sinh hoạt thường kỳ 06 tháng đầu năm đối với đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức Đảng và nhân dân nơi cư trú theo Quy định 213-QĐ/TW.

 Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 3A

Đảng bộ phường Giếng Đáy hiện có 12 chi bộ trực thuộc (trong đó có 08 chi bộ khu dân cư, 01 chi bộ công an và 03 chi bộ trường học) với 816 đảng viên, toàn Đảng bộ phường có 756 đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213-QĐ/TW. Để đảm bảo các nội dung sinh hoạt 06 tháng đầu năm 2021 theo quy định, Đảng ủy phường đã định hướng nội dung cụ thể cho các chi bộ khu dân cư, biên soạn tài liệu phục vụ sinh hoạt đồng thời giao các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ phụ trách các chi bộ trực tiếp dự, chỉ đạo.

 Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 4

Tại các buổi sinh hoạt, các đồng chí Bí thư chi bộ khu phố báo cáo kết quả lãnh đạo của chi bộ trên các mặt: kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh, công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trên địa bàn tổ dân, khu phố 06 tháng đầu năm 2021; thông báo kết quả bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2021-2026 tại Phường và các chức danh chủ chốt của đại biểu HĐND phường Giếng Đáy khóa X nhiệm kỳ 2021-2026; thông báo, triển khai thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU của Ban Thường vụ Thành ủy Hạ Long; quán triệt triển khai Kết luận số 01-KL/TW của Bộ chính trị khóa XIII về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Chuyên đề toàn khóa nhiệm kỳ Đại hội XIII của Đảng - Chuyên đề năm 2021 cho 111 đảng viên chưa tham gia học;  tiếp tục quán triệt Quy định số 213-QĐ/TW ngày 02/01/2020 của Bộ Chính trị Quy định “Về trách nhiệm của đảng viên đang công tác thường xuyên giữ mối liên hệ với tổ chức đảng và nhân dân nơi cư trú” đến toàn thể đảng viên trong Chi bộ.

Ảnh: Sinh hoạt đảng viên sinh hoạt theo Quy định 213 tại Chi bộ Khu phố 7

Trong 6 tháng đầu năm 2021, tất cả các đảng viên theo Quy định 213-QĐ/TW  đều giữ mối liên hệ nơi cư trú, thực hiện tốt nhiệm vụ, đóng góp tích cực trong xây dựng địa phương và đề nghị các đảng viên tiếp tục giữ mối liên hệ với cấp ủy chi bộ, tổ dân phố và Nhân dân trong khu dân cư; luôn nêu cao tinh thần gương mẫu, tích cực tham gia các hoạt động của địa phương làm gương cho quần chúng nhân dân; quan tâm giới thiệu quần chúng ưu tú trong khu phố để chi bộ xem xét bồi dưỡng, giáo dục, kết nạp phát triển đảng viên mới.