Tin tức thành phố

Công an xã Đồng Lâm tích cực tuyên truyền, vận động người dân giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.
Ngày đăng 30/09/2021 | 10:32  | View count: 101

Đồng Lâm là một xã miền núi với 98% người dân tộc giao; cuộc sống vẫn còn khó khăn, mặt bằng chung trình độ dân trí vẫn thấp, trong đó một số ít người dân vẫn duy trì thói quen là tàng trữ súng tự chế trong nhà để bảo vệ mùa màng và săn bắn thú rừng. Trước thực trạng trên, thực hiện nghiêm theo sự chỉ đạo của Công an thành phố, Công an xã Đồng Lâm đã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, bám sát địa bàn để tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tự giác giao nộp vũ khí tự chế, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, góp phần đảm bảo an ninh trật.

Để công tác tuyên truyền, vận động có kết quả cao, giúp quần chúng nhân dân hiểu được tác hại của việc sử dụng súng, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ trái phép; Công an xã đã xây dựng kế hoạch hoạt động sát với nhu cầu thực tế của địa phương. Trong đó, chú trọng bám sát địa bàn, phối hợp tốt với các ban ngành, đoàn thể xã, thôn tổ chức triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ; Trong năm 2021, Công an xã Đồng Lâm Vận động giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ đã chủ trì phối hợp với các ban ngành tổ chức tuyên truyền 02 đợt lưu động thu hút 200 lượt người tham gia. Phát thanh rộng rãi trên hệ thống loa truyền thanh. Treo dán 04 lượt băng dôn khẩu hiệu. Qua đó, phối hợp lồng ghép tuyên truyền, vận động các cơ sở, người dân có ý thức trong việc chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật; đồng thời, đã vận động nhân dân tự nguyện giao nộp 10 khẩu súng tự chế.

Xã Đồng Lâm