Tin tức thành phố

BTV Thành ủy làm việc với Đảng ủy các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Vũ Oai, Hòa Bình, Tân Dân, Kỳ Thượng
Ngày đăng 11/10/2021 | 07:28  | View count: 1984

Sáng 11/10, BTV Thành ủy làm việc với Đảng ủy các xã Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Vũ Oai, Hòa Bình, Tân Dân, Kỳ Thượng. Đồng chí Vũ Văn Diện, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị

Tại hội đã nghe kết quả thực hiện các chỉ thị, Nghị quyết của Trung ương, Tỉnh, Thành phố; Nghị quyết số 17-NQ/TU ngày 18/12/2020 của BCH Đảng bộ Thành phố về phương hướng, nhiệm vụ năm 2021; các thông báo, kết luận chỉ đạo của Thành ủy; Công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm các tháng cuối năm 2021.

Năm 2020 và 8 tháng đầu năm 2021, trong điều kiện diễn biến dịch bệnh Covid-19 ngày càng phức tạp, khó lường song Đảng ủy các xã đã bám sát các chỉ đạo của Trung ương, Tỉnh, Thành phố, Nghị quyết và Chương trình công tác năm để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao; công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền và hoạt động của các tổ chức đoàn thể được quan tâm thực hiện tốt, tiếp tục chuyển biến tích cực; hoàn thành các nhiệm vụ chính trị lớn, giữ vững địa bàn an toàn, tận dụng cơ hội an toàn dịch bệnh để phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân; chương trình xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo được triển khai theo kế hoạch, sản xuất nông lâm nghiệp ổn định; các lĩnh vực văn hóa- xã hội được quan tâm, an sinh xã hội được đảm bảo. Quốc phòng - an ninh được giữ vững; công tác tiếp dân, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo được tập trung chỉ đạo, giải quyết. Khối đại đoàn kết toàn dân được tăng cường; niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, chính quyền được củng cố, nâng lên rõ rệt.

Các xã dự họp qua đường truyền trực tuyến

Tại hội nghị, Đảng ủy các xã đã có nhiều ý kiến kiến nghị tập trung vào các vấn đề: nguồn lực đầu tư xây dựng cơ bản, công tác cán bộ, công tác quy hoạch, vấn đề bảo vệ, quản lý rừng…Các đồng chí trong BTV Thành ủy cũng đã nêu rõ các nhận định, đánh giá trong quá trình triển khai thực hiện và chỉ ra những nội dung các Đảng ủy cần tập trung trong thời gian tới.

          Kết luận hội nghị, đồng chí Bí thư Thành ủy ghi nhận: cùng với 65 tổ chức Đảng, Đảng ủy 7 đơn vị Dân Chủ, Quảng La, Bằng Cả, Vũ Oai, Hòa Bình, Tân Dân, Kỳ Thượng đã lãnh đạo hệ thống chính trị hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đề ra. Cơ bản các chỉ tiêu chủ yếu đã hoàn thành, một vài chỉ tiêu đã xác định rõ lộ trình và sẽ hoàn thành trong năm 2021.

       

Đồng chí Vũ Văn Diện, Bí thư Thành ủy kết luận hội nghị

   Về nhiệm vụ cụ thể trong những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư thành ủy yêu cầu: Các đơn vị tập trung hoàn thành nhiệm vụ năm 2021 và xây dựng nhiệm vụ năm 2022, trong đó thực hiện chương trình kinh tế xã hội của các xã gắn với phát triển sản xuất nông nghiệp và lâm nghiệp. Rà soát, đánh giá hoàn thiện báo cáo xác định các nhiệm vụ đã đạt được và chỉ ra các tồn tại trong thực hiện chỉ thị số 41 của BTV Thành ủy trong quản lý đất đai, rừng, quy hoạch, NTM…trên địa bàn mình. Từ đó chỉ rõ các nguyên nhân, cùng nhau khắc phục. Trong công tác xây dựng Đảng, đồng chí Bí thư Thành ủy lưu ý cần làm tốt lĩnh vực giáo dục chính trị tư tưởng, nắm chắc tình hình Nhân dân và đội ngũ, từ đó đưa ra được các phương án tốt. Cùng với đó tiếp tục hoàn thiện bộ máy chính quyền, nâng cao năng lực công tác, tác phong, lề nối, đảm bảo chất lượng đội ngũ ngang tầm với yêu cầu nhiệm vụ.

Đối với các nội dung kiến nghị, đồng chí Bí thư thành ủy nhấn mạnh: các ý kiến cơ bản phù hợp, BTV giao UBND rà soát xem xét chỉ đạo các đơn vị giải quyết cụ thể.

Hồng Phương- Ngọc Khánh