tin tức trong tỉnh

Hội liên hiệp phụ nữ thành phố Hạ Long: Hội nghị tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác Hội năm 2019
Ngày đăng 06/06/2019 | 02:19  | View count: 641

Ngày 6/6, Hội Liên hiệp phụ nữ Thành phố đã tổ chức tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác cho trên 200 cán bộ Hội chủ chốt các cơ sở và chi hội trưởng phụ nữ các khu phố.

Quang cảnh lớp tập huấn

Tại hội nghị, các học viên đã được truyền đạt, trao đổi các nội dung: Một số vấn đề đặt ra đối với phụ nữ và công tác phụ nữ trong tình hình hiện nay; Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 27/4/2019 của Bộ chính trị về công tác phụ nữ thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Chỉ thị 21-CT/TW ngày 20/1/2018 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về "tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước" và Nghị định số 56/2012/NĐ - CP ngày 16/7/2016 của Chính phủ về thực hiện Luật bình đẳng giới, giám sát về việc quy trách nhiệm của Bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp trong việc bảo đảm cho các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ các cấp tham gia quản lý Nhà nước và việc thực hiện Luật bình đẳng giới.

Trong khuôn khổ của Hội nghị, các hội viên còn được hướng dẫn một số kỹ năng, phương pháp tiếp xúc làm việc với hội viên và cách nắm bắt tình hình tư tưởng của cán bộ, hội viên. Qua đó góp phần củng cố, xây dựng tổ chức Hội ngày càng vững mạnh.

 

                                                                                                  Bích Nguyệt - CTV