tin tức trong tỉnh

100% Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh thống nhất ban hành Nghị quyết sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long
Ngày đăng 03/10/2019 | 08:08  | View count: 699

Ngày 2/10, tại TP Hạ Long, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ 43 để cho ý kiến về tình hình công tác 9 tháng, nhiệm vụ trọng tâm quý IV năm 2019; nghe báo cáo Đề án sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo đánh giá tại hội nghị, 9 tháng năm 2019, công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Tỉnh uỷ, HĐND tỉnh, UBND tỉnh quyết liệt, đổi mới, sâu sát, có trọng tâm, trọng điểm, bám sát chỉ đạo của Trung ương, quy chế làm việc, Nghị quyết 14-NQ/TU của Tỉnh uỷ và các nghị quyết của HĐND tỉnh. Công tác chuẩn bị đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020-2025) được Ban Thường vụ Tỉnh ủy tích cực chỉ đạo, triển khai. Tỉnh uỷ đã chỉ đạo, phân công cán bộ trực tiếp cùng cấp ủy cấp huyện rà soát công tác cán bộ tại các địa phương; điều động, bổ nhiệm cán bộ để đảm bảo trước 6 tháng công tác cán bộ, bộ máy ổn định, hoàn thiện trước khi đại hội; chủ động rà soát hồ sơ cán bộ về tiêu chuẩn chính trị phục vụ công tác đại hội...

9 tháng năm 2019, tình hình phát triển KT-XH trên địa bàn tỉnh tiếp tục đạt nhiều kết quả tích cực, toàn diện ở các lĩnh vực, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi toàn diện các chỉ tiêu KT-XH năm 2019. Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) 9 tháng đạt 11,9%, vượt 0,4% so kế hoạch tăng trưởng đề ra. Hoạt động kinh tế trên các lĩnh vực tiếp tục đạt nhiều kết quả quan trọng, cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng tăng dần tỷ trọng ngành dịch vụ. Thu ngân sách nhà nước ước đạt trên 34.300 tỷ đồng, bằng 83% dự toán năm, tăng 15% so với cùng kỳ. Công tác đảm bảo quốc phòng, ANTT, an toàn xã hội được giữ vững.

g
Đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Bên cạnh kết quả đạt được, 9 tháng năm 2019, vẫn còn một số hạn chế, tồn tại. Việc triển khai thực hiện các chỉ đạo chung của tỉnh có việc còn chậm; kỷ luật, kỷ cương một số ngành, địa phương chưa cao. Khu vực dịch vụ chưa có sự bứt phá về tăng trưởng. Tình hình sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa còn gặp nhiều khó khăn. Tiến độ GPMB ở một số địa phương chưa đạt yêu cầu. Quy mô đầu tư công năm 2019 lớn nhưng tiến độ giải ngân vốn đầu tư XDCB, chương trình xây dựng nông thôn mới, Đề án 196 đạt thấp. Vấn đề này có liên quan đến trách nhiệm của một số chủ đầu tư, nhà thầu, cơ quan quản lý.

Tại hội nghị, các đại biểu đều nhất trí cao với kết quả đạt được trong công tác 9 tháng năm 2019 của tỉnh. Để Quảng Ninh tiếp tục phát triển bền vững, các đại biểu tập trung thảo luận về việc: Cần triển khai tiếp các công trình hạ tầng giao thông động lực kết nối Quảng Ninh với khu vực; từ nay đến cuối năm cần quyết liệt thành lập được KKT Quảng Yên; triển khai mạnh mẽ các dự án đầu tư công, trong đó phải quan tâm đảm bảo chất lượng công trình; tập trung thu hút các doanh nghiệp sản xuất có công nghệ hiện đại, đảm bảo môi trường, có đóng góp vào ngân sách; tiếp tục đẩy nhanh tiến độ các dự án tại các địa bàn trọng điểm...

Phát biểu kết luận nội dung này, đồng chí Nguyễn Xuân Ký, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh nhấn mạnh, trong 9 tháng năm 2019 tỉnh đã thực hiện nhiều công việc quan trọng; đã kiện toàn các chức danh cán bộ, lãnh đạo từ tỉnh đến cơ sở; tạo được sợ đồng thuận, ổn định, nhất là các chức danh chủ chốt. Thành lập Trung tâm Truyền thông tỉnh; hợp nhất 3 văn phòng Đoàn ĐBQH, HĐND, UBND tỉnh. Kế thừa thành quả từ giai đoạn trước, nhất là về hạ tầng, tổ chức bộ máy, cải cách hành chính, trong 9 tháng qua, kinh tế Quảng Ninh đã có sự tăng trưởng cao nhất trong 10 năm gần đây, môi trường sản xuất kinh doanh ngày càng cải thiện; ngành Than phát triển ổn định; chủ đề năm được triển khai nghiêm túc;ANTT  được giữ vững.

g
Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Về nhiệm vụ trong những tháng cuối năm, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ nhấn mạnh, các cấp, các ngành và địa phương trong tỉnh phải đảm bảo giữ vững sự ổn định trong phát triển KT-XH. Trong đó, đảm bảo các chỉ tiêu, kế hoạch đã đặt ra, như: Thu ngân sách đạt trên 43.500 tỷ đồng, chỉ số tăng trưởng kinh tế đạt trên 11,6%; phấn đấu 92/111 xã, 5 địa phương cấp huyện hoàn thành tiêu chí xây dựng nông thôn mới, nhân rộng mô hình nông thôn kiểu mẫu ở Đông Triều. Bên cạnh đó, giữ vững vị trí dẫn đầu về các chỉ số PCI, PAR INDEX; nâng cao thứ hạng các chỉ số PAPI; chỉ số sẵn sàng ứng dụng công nghệ thông tin.

Hoàn thành việc sáp nhập các đơn vị hành chính cấp xã và cấp huyện. Chuẩn bị tốt mọi mặt cho đại hội Đảng cấp cơ sở về văn kiện, nhân sự, đặc biệt là đáp ứng tốt các yêu cầu đổi mới về bí thư cấp uỷ, chủ tịch UBND cấp xã; các chỉ tiêu về bí thư chi bộ kiêm trưởng thôn, khu; tỉ lệ cán bộ nữ và cán bộ trẻ tham gia cấp uỷ.  

Nhấn mạnh về những giải pháp cụ thể thời gian tới, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy yêu cầu trong công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị các địa phương, đơn vị phải tập trung làm tốt công tác cán bộ. Trong đó, triển khai nghiêm túc Quy định số 205-QĐ/TW của Bộ Chính trị về kiểm soát quyền lực trong công tác cán bộ và chống chạy chức, chạy quyền. Đồng thời, thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát, nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu; tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính; làm tốt công tác phòng chống tham nhũng, lãng phí; khắc phục những hạn chế về chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đảng viên ở một số đơn vị, công tác kiểm tra giám sát ở cấp cơ sở.

Trong công tác quản lý đầu tư, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu các ngành, địa phương rà soát công tác đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020, trên cơ sở này cắt giảm, điều hoà, điều chuyển vốn đối với các sự án, công trình chưa thực sự cấp bách, kém hiệu quả, vướng mắc về thủ tục do lỗi chủ quan, có vi phạm trong quá trình triển khai. Đồng thời, tập trung vốn cho các công trình cần thiết, có trong quy hoạch, trước mắt là các công trình: Đường kết nối KCN Việt Hưng - KCN Cái Lân; cầu Cửa Lục 1, 3; đường bao biển Hạ Long - Cẩm Phả; đường kết nối từ cao tốc Hạ long - Hải Phòng vào TX Quảng Yên qua nút giao Hạ Long xanh và nút giao Đầm Nhà Mạc đấu vào tỉnh lộ 338.

g
Các đại biểu nghe chủ trương về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ.

Trong công tác cải cách hành chính cần tăng cường tập trung việc giám sát quy trình các bước thực hiện giải quyết TTHC tại Trung tâm Phục vụ hành chính công các cấp. Các sở, ngành bố trí cán bộ đảm bảo trực đầy đủ tại các vị trí để giải quyết TTHC tại chỗ cho người dân, doanh nghiệp.

Đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ yêu cầu tập trung đào tạo bồi dưỡng, thu hút nguồn nhân lực; đổi mới căn bản, toàn diện, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo đặc biệt là giáo dục phổ thông; kiểm soát việc dạy ngoại ngữ tại các trung tâm. Nâng cao chất lượng khám bảo hiểm y tế, chất lượng y tế dự phòng và y tế tuyến cơ sở tại tất cả các địa phương trong tỉnh.

Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý, phát huy việc khai thác các nguồn lực về đất đai, tài nguyên khoáng sản; đảm bảo không ảnh hưởng đến việc phát triển các ngành dịch vụ, du lịch và xây dựng đô thị văn minh trên địa bàn tỉnh. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy chỉ đạo phải định tiến độ khởi công các dự án Hạ Long xanh, Amata, KCN Cảng biển Hải Hà, phân khu C Ngọc Vừng. Các địa phương, cơ quan quản lý nâng cao trách nhiệm, hiệu quả trong quản lý đất đai, GPMB. Tiếp tục tập trung GPMB các dự án đang tắc nghẽn, trong đó có Khu nghỉ dưỡng suối nước khoáng nóng Quang Hanh, các dự án ở Quảng Yên. Mặt khác, tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại tố cáo, thực hiện tốt quy chế dân chủ.

Tại hội nghị, BCH Đảng bộ tỉnh đã nghe và cho ý kiến về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ. Trước đó, buổi sáng Ban thường vụ Tỉnh ủy họp cho ý kiến và thống nhất 100% báo cáo Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Theo đó sẽ thực hiện sáp nhập toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số, đơn vị hành chính của huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long. Như vậy TP hạ Long sẽ có 33 đơn vị hành chính trực thuộc. Là thành phố đô thị loại I có diện tích tự nhiên, đơn vị hành chính lớn nhất cả nước. Quá trình triển khai thực hiện phấn đấu hoàn thành trong năm 2019.

Việc mở rộng địa giới hành chính tạo ra những lợi ích thiết thực, to lớn, hình thành một đô thị thuộc tỉnh lớn nhất cả nước, trở thành hạt nhân thúc đẩy tỉnh Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc trung ương trong tương lai gần. Mở ra không gian phát triển mới trong một đơn vị hành chính thống nhất, khai thác tốt nhất lợi thế về đất đai, tài nguyên; thuận lợi cho quy hoạch lại đô thị tầm cỡ quốc tế; tăng cường khả năng liên kết vùng và liên vùng.

Đây là đòn bẩy cho phát triển nhanh và bền vững, giảm áp lực quỹ đất phát triển của thành phố Hạ Long để bảo vệ cảnh quan vùng Di sản, có điều kiện quản lý thống nhất về môi trường theo đúng quan điểm quản lý hệ thống từ rùng, núi, sông, vịnh..thúc đẩy giải pháp xử lý các cơ sở công nghiệp ô nhiễm; sử dụng tiết kiệm, hiệu quả các tài nguyên đất, rừng, khoáng sản. Đồng thời kết nối đa dạng hóa dich vụ rừng, biển, khai thác thế mạnh văn hóa, cảnh quan vùng cao tạo ra những sản phẩm du lịch độc đáo, khác biệt, thúc đẩy mạnh mẽ du lịch, giải quyết bền vững an sinh xã hội, rút ngắn khoảng cách giàu nghèo, tạo chuyển biến trong đồng bào dân tộc. Mặt khác, tăng cường mạnh mẽ quản lý nhà nước trên các lĩnh vực, đấu tranh phòng chống tội phạm, vi phạm; nâng cao tiềm lực quốc phòng - an ninh. Tiếp tục tạo đột phá trong thực hiện Nghị Quyết 18-NQ/TƯ, tinh giản mạnh đầu mối, nâng cao chất lượng cán bộ trong môi trường đô thị năng động.

g
Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết về việc mở rộng địa giới hành chính, không gian phát triển của TP Hạ Long với huyện Hoành Bồ.

Tại hội nghị 100% các đồng chí Ủy viên BCH Đảng bộ tỉnh đã biểu quyết thống nhất ban hành Nghị quyết về việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long.

Kết luận nội dung này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, nhấn mạnh, việc sáp nhập TP Hạ Long và huyện Hoành Bồ là một chủ trương lớn đã được tỉnh Quảng Ninh chỉ đạo, triển khai thực hiện một cách thận trọng, chắc chắn, trên cơ sở bám sát các Nghị quyết của Trung ương như Nghị quyết 18 Hội nghị BCH Trung ương 6 khoá XII, Nghị quyết 37-NQ/TW của Bộ Chính trị về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, xã; Quyết định 402-QĐ/TTg của Thủ tướng Chính phủ về Phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch chung TP Hạ Long đến năm 2030, tầm nhìn 2040; các hướng dẫn và quy định của Trung ương. Thời điểm để tiến hành việc sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP hạ Long đã "chín muồi"; Đề án được chỉ đạo xây dựng bài bản, khoa học, đầy đủ các căn cứ pháp lý, cơ sở chính trị, điều kiện phát triển và thời cơ cho TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. Cũng là thể hiện tâm tư, nguyện vọng, mong muốn của nhân dân toàn tỉnh vì sự phát triển chung, vị thế của tỉnh Quảng Ninh.

Để việc triển khai thực hiện sáp nhập nhanh chóng, ổn định, đồng chí Bí thư Tỉnh uỷ chỉ đạo Ban Cán sự Đảng UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo triển khai phương án sắp xếp tổ chức bộ máy sau sáp nhập phải tính toán, rà soát cụ thể từng cá nhân, để có phương án hợp lý, không làm xáo trộn, gây tư tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh, sáp nhập 2 địa phương cấp huyện là việc rất quan trọng, tác động lớn đến tâm tư, tình cảm của cán bộ, đảng viên, nhân dân, vì vậy công tác thông tin, tuyên truyền để nhân dân hiểu và đồng thuận cần phải được đẩy mạnh. Đồng chí yêu cầu Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Trung tâm Truyền thông tỉnh, Sở Nội vụ, Sở Thông tin và Truyền thông, Ban Dân vận, Cơ quan khối MTTQ các tổ chức chính trị - xã hội tích cực tuyên truyền, phổ biến và quán triệt về mục tiêu, yêu cầu, quan điểm của Đề án tới cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân TP Hạ Long, huyện Hoành Bồ để tạo sự đồng thuận trong quá trình thực hiện.

Những nội dung chính dự thảo Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về sáp nhập huyện Hoành Bồ vào TP Hạ Long:

http://baoquangninh.com.vn/chinh-tri/201910/nhung-noi-dung-chinh-du-thao-nghi-quyet-cua-ban-chap-hanh-dang-bo-tinh-ve-sap-nhap-huyen-hoanh-bo-vao-tp-ha-long-2456183/

                                                                Theo baoquangninh.com.vn