tin tức trong tỉnh

Quảng Ninh cho học sinh nghỉ học hết tháng 2/2020
Ngày đăng 15/02/2020 | 01:36  | View count: 1533

Ngày 15/2, UBND tỉnh Quảng Ninh đã ban hành Công văn số 855/UBND-GD đồng ý cho học sinh, sinh viên, học viên tiếp tục nghỉ học đến hết tháng 2/2020 để phòng chống bệnh dịch Covid-19.

.

UBND tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp Sở Y tế và UBND các địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và của tỉnh về phòng chống dịch bệnh Covid-19; bám sát tình hình, diễn biến dịch bệnh để tiếp tục triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống theo chỉ đạo và chủ động đề xuất cho học sinh đi học trở lại.

Cùng với đó, giao trách nhiệm cho người đứng đầu cơ sở giáo dục và đào tạo có kế hoạch để hướng dẫn học sinh học tập tại nhà trong thời gian tạm nghỉ học; đồng thời có kế hoạch đảm bảo việc thực hiện chương trình giáo dục theo quy định; chủ động thực hiện tốt việc tiêu độc, khử trùng, vệ sinh lớp học và trang thiết bị dạy học trước khi tổ chức dạy học trở lại. Cùng với đó phải tăng cường công tác truyền thông, hướng dẫn phụ huynh học sinh thực hiện tốt việc quản lý, phòng chống tai nạn thương tích trong thời gian học sinh tạm thời nghỉ học.

Giáo viên trường Tiểu học Yên Giang (TX Quảng Yên) khử trùng, vệ sinh lớp học trong những ngày học sinh nghỉ học.
Giáo viên trường Tiểu học Yên Giang (TX Quảng Yên) khử trùng, vệ sinh lớp học trong những ngày học sinh nghỉ học.

Trước đó, vào chiều tối 14/2, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có công văn số 431/BGDĐT-GDTC đề nghị tất cả các tỉnh, thành xem xét cho học sinh, sinh viên nghỉ học đến hết tháng 2/2020. Công văn nêu rõ: Trước tình hình dịch bệnh Covid-19 vẫn đang diễn biến phức tạp hiện nay, Bộ Giáo dục và Đào tạo đề nghị Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh/thành phố trực thuộc Trung ương xem xét tiếp tục cho học sinh, sinh viên, học viên nghỉ học đến hết tháng 02/2020.

Căn cứ tình hình thực tế nghỉ học của các địa phương trong cả nước, Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định điều chỉnh lùi thời điểm kết thúc năm học 2019-2020 và các mốc thời gian kế hoạch năm học chung của ngành và sẽ có hướng dẫn chi tiết các địa phương xây dựng phương án điều chỉnh hoạt động dạy học để đảm bảo không ảnh hưởng đến chất lượng thực hiện chương trình giáo dục và đào tạo.


Theo baoquangninh.com.vn