tin tức trong tỉnh

Quy hoạch Khu nuôi trồng thủy sản mới ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long
Ngày đăng 13/05/2020 | 08:46  | View count: 2396

Sáng 12/5, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, chủ trì cuộc họp nghe UBND TP Hạ Long trình bày Quy hoạch Khu nuôi trồng thủy sản (NTTS) mới tại các điểm ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long.

DON VI TU VAN LAP KHU NTTS MOI.jpg

Đơn vị tư vấn thiết kế trình bày Quy hoạch khu NTTS mới tại các điểm ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long.

Theo báo cáo của UBND TP Hạ Long, khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản mới tại các điểm ngoài ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long có tổng diện tích 890ha gồm 3 tiểu khu. Trong đó khu 1 có diện tích 732ha, khu 2 diện tích 55,8ha, khu 3 diện tích 102,2ha. Vị trí quy hoạch phía Tây Bắc giáp Ghềnh Đá Đầu. Phía Bắc giáp Hòn Cối, Hòn Vú. Phía Đông Nam giáp Hòn Vụng Ba Cửa. Phía Đông giáp Hòn Vụng Dại, Hòn Trề Môi. Phía Nam giáp Hòn Trà Hương, Hòn Cát Dế Con. Đây là khu vực nằm ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long không gây ảnh hưởng đến việc bảo tồn di sản, ít bị ảnh hưởng bởi gió bão và phù hợp với Quy hoạch môi trường tỉnh Quảng Ninh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030, không ảnh hưởng đến luồng giao thông đường thủy.

Mục tiêu của quy hoạch này nhằm thiết lập ranh giới khu vực nuôi trồng thủy sản mới ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long và giải quyết vấn đề lao động cho 49 hộ cá thể, doanh nghiệp hiện đã di dời khỏi vùng NTTS trong vùng lõi Vịnh Hạ Long; đồng thời tạo việc làm cho ngư dân khu vực ven Vịnh.

Khu 1 có diện tích 732ha được đề xuất Quy hoạch khu NTTS mới nằm ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long.

Tham gia tại cuộc họp, các sở, ngành đề nghị TP Hạ Long cần tập trung nghiên cứu ở khu 1 có diện tích 732ha và thu hẹp diện tích để đảm bảo hoạt động nuôi trồng thủy sản, phát triển du lịch bền vững ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long. Việc các hộ cá thể, doanh nghiệp di dời ra khu vực này nuôi trồng phải áp dụng vật liệu thân thiện với môi trường HDPE. Thành phố cần quan trắc, đánh giá tác động môi trường vùng nuôi, đảm bảo phát triển bền vững và không ảnh hưởng đến luồng lạch giao thông...

Đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, kết luận cuộc họp.

Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Huy Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh, yêu cầu TP Hạ Long xem xét, điều chỉnh lại diện tích khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản mới đảm bảo hoạt động của luồng Ba Mom, phù hợp tầm nhìn đảo Tuần Châu và Khu phức hợp đô thị Hạ Long xanh, xã Hoàng Tân, TX Quảng Yên.

Đồng thời khu vực này phải đảm bảo gắn kết hoạt động nuôi trồng thủy sản với các hoạt động phát triển du lịch bền vững trên Vịnh Hạ Long. Những hộ dân, doanh nghiệp NTTS khi di dời ra đây chỉ thực hiện sản xuất, tuyệt đối không có hoạt động sinh sống. Cùng với đó, đồng chí đề nghị TP Hạ Long cần xây dựng quy chế quản lý hoạt động NTTS trên Vịnh và xác định rõ hình thức nuôi, đối tượng nuôi, vật liệu nuôi trồng tại Khu vực quy hoạch nuôi trồng thủy sản mới tại các điểm ngoài vùng lõi Vịnh Hạ Long nhằm bảo vệ tuyệt đối Di sản Vịnh Hạ Long.

 Hải Hà