tin tức trong tỉnh

Bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng (từ đợt IV đến đợt XI) năm 2021
Ngày đăng 26/03/2021 | 09:03  | View count: 1702

Ngày 26/3/2021, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị TP tổ chức Lễ bế giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng khóa I năm 2021. Tới dự Lễ bế giảng có các đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy; Phan Thị Hải Hường, Ủy viên BTV Thành ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị TP.

Trao Giấy khen cho các học viên xuất sắc

167 quần chúng ưu tú thuộc 27 chi, đảng bộ trực thuộc Đảng bộ TP. Hạ Long đã được tham gia các lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng từ ngày 17/01/2021 đến ngày 11/3/2021.

Trong thời gian tham gia lớp học, các học viên đã được các giảng viên truyền đạt các kiến thức về 5 chuyên đề, bao gồm: Tình hình phát triển kinh tế xã hội của Tỉnh và của Thành phố và công tác phòng chống dịch bệnh Covid 19 của Trung ương, tỉnh và trên địa bàn Thành phố; Khái lược lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử Đảng bộ thành phố; những điểm mới, cốt lõi trong các Văn kiện Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên CNXH; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam và quy định nêu gương của đảng viên; Nghị quyết số 35-NQ/TW, ngày 22/10/2018 của Bộ Chính trị (khóa XII) “Về tăng cường bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới”; đấu tranh ngăn chặn, xử lý, gỡ bỏ, triệt phá thông tin giả, sai sự thật, xấu, độc trên không gian mạng về tỉnh Quảng Ninh, Thành phố Hạ Long; Nghị quyết số 10-NQ/TU về một số giải pháp đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tư tưởng trong tình hình mới của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam, Nghị quyết số 11-NQ/TU ngày 09/3/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về "Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ninh đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững"; Bộ quy tắc ứng xử trên địa bàn tỉnh; Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy phát biểu

Phát biểu chỉ đạo tại lễ bế giảng, đồng chí Vũ Thị Mai Anh, Phó Bí thư TT Thành ủy đánh giá cao sự nỗ lực cố gắng của Trung tâm Chính trị TP  và các học viên. Đồng thời, yêu cầu các học viên trên cơ sở nội dung cơ bản đã được trang bị về địa phương, cơ quan, đơn vị cần tiếp tục nỗ lực phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ và sớm được đứng vào hàng ngũ Đảng Cộng sản Việt Nam.

Đỗ Hương