tin tức sự kiện

Đại hội đại biểu phường Cao Thắng lần thứ XII nhiệm kỳ 2020- 2025
Ngày đăng 20/05/2020 | 12:58  | View count: 555

Trong 2 ngày 19-20/5, Đảng bộ phường Cao Thắng đã long trọng tổ chức Đại hội đại biểu lần thức XII nhiệm kỳ 2020- 2025. Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư TT Thành ủy dự, chỉ đạo.

Dự Đại hội còn có các đồng chí trong Ban xây dựng Đảng, Tổ công tác Thành ủy, các đồng chí nguyên là lãnh đạo phường Cao Thắng cùng 130 đại biểu là những Đảng viên ưu tú, xuất sắc, tiêu biểu cho trí tuệ, sự thống nhất về ý chí, sức mạnh đoàn kết của gần 1000 Đảng viên đến từ 17 chi bộ trong toàn Đảng bộ.  

130 Đại biểu đại diện cho gần 1000 đảng viên tham dự Đại hội đại biểu Đảng bộ phường Cao Thắng lần thứ XII

Báo cáo kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thức XI nhiệm kỳ 2015- 2020 nêu rõ: Trong điều kiện còn nhiều khó khăn, song Đảng bộ và nhân dân trong phường đã có nhiều nỗ lực, cố gắng, đoàn kết phấn đấu hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu nhiệm vụ đã đề ra. Kinh tế tiếp tục phát triển và ổn định, ngành dịch vụ tương mại phát triển nhanh, từ 410 hộ kinh doanh đầu nhiệm kỳ lên 803 hộ cuối nhiệm kỳ; thu ngân sách hàng năm luôn đạt từ 105 đến 128% chỉ tiêu thành phố giao. Văn hóa xã hội được quan tâm, trên 85% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa; an sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần của đại bộ phận nhân dân ngày càng được cải thiện, nâng cao; diện mạo đô thị phường thay đổi khang trang. Công tác quốc phòng an ninh được cùng cố và tăng cường, an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được giữ vững, tệ nạn xã hội được đầy lùi, tình trạng khai thác, vận chuyển, chế biến, kinh doanh than trái phép được ngăn chặn; đơn thư kiến nghị được giải quyết kịp thời. Hoạt động của mặt trận tổ quốc và các tổ chức chính trị xã hội có nhiều tiến bộ, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Công tác xây dựng Đảng được thực hiện kết quả tiến bộ. Hệ thống chính trị từ phường đến các khu phố được cùng cố, kiện toàn. Vai trò năng lực lãnh đạo của Đảng được nâng lên, công tác dân vận, hoạt động của chính quyền có nhiều đổi mới; niềm tin của nhân dân đối với Đảng bộ, chính quyền phường ngày càng cao.

Đồng chí Đinh Hoàng Long, Bí thư Đảng ủy phường, nhiệm kỳ 2015- 2020  thông qua Báo cáo Chính trị tại Đại hội

Nhiệm kỳ 2020- 2025, Đảng bộ phường Cao Thắng đề ra mục tiêu và các nhiệm vụ, giải pháp thực hiện, trong đó xây dựng một số chỉ tiêu chủ yếu sau: Thu ngân sách hàng năm đạt 105% trở lên, tỷ lệ hộ kinh doanh cá thể tăng 5% mỗi năm, tỷ lệ hộ đạt gia đình văn hóa đạt 95% mỗi năm, mỗi năm kết nạp từ 5 Đảng viên trở lên, Đảng bộ phường xếp loại “hoàn thành tốt nhiệm vụ”.

Đồng chí Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư TT Thành ủy phát biểu chỉ đạo Đại hội

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Nguyễn Anh Tú, Tỉnh ủy viên, Phó Bí thư TT Thành ủy chúc mừng và ghi nhận những kết quả mà Đảng bộ phường Cao Thắng đạt được trong nhiệm kỳ qua. Tuy nhiên phải xác định: Cao Thắng là phường đông dân cư, diện tích đất chật hẹp, không có điều kiện để phát triển các dự án, chính vì vậy phường phải phát huy lợi thế về con người với truyền thống đoàn kết, đồng tâm. Đồng chí Phó Bí thư TT Thành ủy chỉ đạo: nhiệm kỳ tới, phường Cao Thắng cần tiếp tục xây dựng phường đô thị văn minh với những phố thợ văn minh có tính tự quản cao. Đối với công tác quản lý nhà nước, cần tập trung quản lý quy hoạch, đất đai, công trình công cộng, công trình xen kẹp, không để tình trạng lấn chiếm đất công. Lĩnh vực phát triển văn hóa xã hội cần tiếp tục nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, quan tâm công tác giáo dục đào tạo. Đồng chí Phó Bí thư TT cũng đặc biệt nhấn mạnh Cao Thắng phải giảm hết số hộ nghèo trong năm 2021. Cùng với đó giữ vững ANTT, không để xảy ra tình trạng phức tạp. Trong công tác xây dựng Đảng phải tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nêu cao tính chiến đấu trong Đảng, giữ vững truyền thống của 1 Đảng bộ lớn với gần 1000 Đảng viên, coi trọng công tác giám sát của cộng đồng dân cư.

Đại hội bầu BCH Đảng bộ khóa XII

Với tinh thần dân chủ, đoàn kết, Đại hội đã bầu ra BCH khóa XII gồm 15 đồng chí, bầu trực tiếp Bí thư tại Đại hội. Đồng chí Đinh Hoàng Long tiếp tục được tái cử giữ chức Bí thư Đảng ủy khóa XII nhiệm kỳ 2020-2025.

Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua Nghị quyết

Đồng chí Nguyễn Anh Tú cùng lãnh đạo Văn phòng Thành ủy và các ban Xây dựng Đảng tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ khóa XII

 

Hồng Phương