Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử

Hạ Long tích cực chuẩn bị triển khai bầu cử Quốc hội khóa XV, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026
Ngày đăng 04/03/2021 | 11:14  | View count: 1780

Ngay từ đầu tháng 02/2021, Ban Thường vụ Thành ủy, Thường trực HĐND-UBND-Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long cùng các cấp, các ngành, địa phương của thành phố đã tích cực triển khai các nội dung theo Luật định để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, bầu cử đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021- 2026 đảm bảo tiến độ và đúng Luật.

Ngay sau hội nghị hiệp thương lần thứ nhất của Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố Hạ Long; tiếp thu các ý kiến tại hội nghị, Thường trực HĐND thành phố điều chỉnh lại cơ cấu, thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND cấp huyện, cấp xã sau hiệp thương lần thứ nhất. Theo đó, số lượng đại biểu được bầu là 40 người, xác định phân bổ số lượng giới thiệu là 166 người.

Không khí làm việc khẩn trương để chuẩn bị cho công tác bầu cử tại UB.MTTQ TP Hạ Long

Cũng trong quá trình triển khai, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ thành phố đã phân công cán bộ trực, tiếp nhận và giải đáp các vấn đề mà các cơ quan, tổ chức, đơn vị quan tâm cần trao đổi, tháo gỡ…; đồng thời chủ động phân công từng đồng chí trong Ban Thường trực theo dõi, nắm tình hình các địa phương.

Những ngày vừa qua, các cơ quan, tổ chức, đơn vị, phường, xã trên địa bàn cũng đã đồng loạt triển khai tổ chức các cuộc họp để thực hiện các tiến trình liên quan đến công tác bầu cử đảm bảo đúng kế hoạch như: Họp ban lãnh đạo cơ quan, tổ chức, đơn vị để dự kiến người giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị lấy ý kiến nhận xét của cử tri nơi công tác hoặc nơi làm việc đối với người được dự kiến giới thiệu ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân; Hội nghị ban lãnh đạo mở rộng của cơ quan, tổ chức, đơn vị để thảo luận, giới thiệu người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân được diễn ra đảm bảo đúng luật định.

Ủy ban Bầu cử phường Hoành Bồ hướng dẫn người được giới thiệu hoàn thiện hồ sơ ứng cử

Nhận thức được tầm quan trọng về nhiệm vụ chính trị của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp, Đảng bộ và chính quyền các địa phương đã kịp thời chỉ đạo thực hiện công tác chuẩn bị cơ sở, vật chất, phương tiện phục vụ bầu cử, in ấn, phô tô các tài liệu, văn bản chỉ đạo triển khai đến các thành viên của Ủy ban bầu cử và các đơn vị liên quan. Bà Phạm Thị Thu Hương, Chủ tịch UB.MTTQ phường, Phó Chủ tịch Ủy ban bầu cử phường Hoành Bồ cho biết: Trên địa bàn phường Hoành Bồ có 10 khu dân cư, chúng tôi đã hoàn thành các bước lấy ý kiến giới thiệu người tham gia tại các đơn vị tổ chức. Hiện các đơn vị, tổ chức đang hoàn tiện biên bản và gửi về thường trực MTTQ phường. Đến thời điểm này, chúng tôi cũng đã hoàn thiện các bước, xây dựng các kế hoạch tuyên truyền về công tác bầu cử HĐND các cấp; xây dựng được kế hoạch giám sát kiểm tra đối với cuộc bầu cử HĐND các cấp để triển khai đến khu dân cư.

Có thể thấy không khí làm việc khẩn trương, nghiêm túc tại các đơn vị bầu cử từ thành phố đến các phường. Ủy ban bầu cử các cấp, HĐND, UB.MTTQ thành phố và các xã, phường cũng đang đôn đốc, hướng dẫn các cơ quan, khu phố tổ chức hội nghị giới thiệu người ứng cử; tiếp nhận, xem xét hồ sơ ứng cử Đại biểu HĐND phường để đưa vào hội nghị hiệp thương. Song song với đó là đẩy mạnh công tác tuyên truyền bầu cử sâu rộng, tăng cường kiểm tra, giám sát, kịp thời chỉ đạo, hướng dẫn, phát hiện những sai sót, hạn chế để kịp thời xử lý góp phần thực hiện tốt công tác bầu cử. Thành phố Hạ Long được Tỉnh ấn định 4 đơn vị bầu cử; đối với Thành phố là 14 đơn vị bầu cử; các xã phường là 209 đơn vị bầu cử và 244 khu vực bỏ phiếu.

Kiểm tra các địa điểm bầu cử tại phường Hồng Hải

Ông Vũ Hồng Sơn, Chủ tịch HĐND, Chủ tịch Ủy ban bầu cử TP Hạ Long cho biết: Đến giờ phút này, bước 1 việc triển khai bầu cử Quốc hội khóa XV và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026 đã hoàn thành tốt đẹp. Trên cơ sở đó, thành phố Hạ Long tiếp tục triển khai bước 2, tổ chức công bố các đơn vị bầu cử, danh sách các đơn vị bầu cử, hoàn thành việc tổ chức hiệp thương danh sách các ứng cử viên cũng như tiếp nhận hồ sơ xong trước ngày 14/3 để chuẩn bị các bước tiền đề cho lần hiệp thương thứ 3.

Mặc dù phải thực hiện song hành nhiều nhiệm vụ, đặc biệt là thành phố đã phải tập trung cao độ cho công tác phòng, chống dịch COVID-19 trong khoảng thời gian dài, song đến nay công tác chuẩn bị bầu cử của Hạ Long vẫn đang được triển khai đúng với quy định của trung ương, bảo đảm sự chủ động trong các bước tiếp theo. Đó là tiền đề quan trọng để ngày bầu cử 23/5/2021 sẽ diễn ra tốt đẹp!

Đỗ Hương – Ngọc Khánh