Tổng hợp văn bản hướng dẫn bầu cử

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử
Ngày đăng 22/04/2021 | 03:18  | View count: 833

Nghị quyết về việc công bố danh sách chính thức những người ứng cử đại biểu HĐND thành phố Hạ Long khóa II, nhiệm kỳ 2021-2026 theo từng đơn vị bầu cử

Xem chi tiết tại đậy!