Tiếng Việt | English

kinh tế

Vận động giải phóng mặt bằng Dự án Khu dân cư tại phường Hà Khánh

Ngày 4/8, Ban cưỡng chế thực hiện thu hồi đất Thành phố tổ chức đối thoại với một hộ dân thuộc diện GPMB Dự án Khu dân cư tại phường Hà Khánh. Đồng chí Nguyễn Hữu Nhã, Phó Chủ tịch UBND Thành...

sản phẩm OCOP

Xã Thống Nhất: Biểu dương, khen thưởng hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017-2020

Ngày 28/7, xã Thống Nhất đã tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng hộ sản xuất kinh doanh giỏi tiêu biểu giai đoạn 2017 – 2020.

chính trị

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Thành phố lần thứ Hai: Nghe và cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Ngày 31/7, BCH Đảng bộ thành phố Hạ Long nhiệm kỳ 2020-2025 tổ chức hội nghị lần thứ Hai, nghe và cho ý kiến về một số nộ i dung quan trọng. Đồng chí Vũ Văn Diện, Uỷ viê n BTV T ỉnh uỷ, Bí...

Số lượng truy cập

Ðang truy cập: 24
Tổng: 40.288.294