Trung tâm phát triển quỹ đất

TRUNG TÂM PHÁT TRIỂN QUỸ ĐẤT THÀNH PHỐ

Địa chỉ: Tòa nhà hành chính công, đường 25/4, phường Hồng Gai, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh.

Điện thoại: 02033.525.111

 

Đồng chí: Trần Quốc Hùng 

Chức vụ: Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0934.218.812

Email: tranquochung1981@gmail.com

Thành ủy viên, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Thành phố


 

Đồng chí: Nguyễn Văn Long

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0936.922.889

Email: nguyenduclong889@gmail.com

 

 

Đồng chí: Lưu Ngọc Tuấn

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0934.303.929

Email: tuanqndt@gmail.com

 

Đồng chí: Nguyễn Xuân Tiến

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0916.278.119

Email:  nxtien.MHB@gmail.com

Đồng chí: Phạm Đức Cường

Chức vụ: Phó GĐ Trung tâm phát triển quỹ đất thành phố

Điện thoại: 0963.009.792

Email:  duccuongqldahb@gmail.com

Tổ chức bộ máy