Trung tâm quy hoạch thiết kế

TRUNG TÂM QUY HOẠCH THIẾT KẾ THÀNH PHỐ

 Lê Quang Hưng  Giám đốc Trung tâm Quy hoạch thiết kế kiến trúc TP

 

TRUNG TÂM DỊCH VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG

Bùi Thị Hải  Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Trấn Đức Minh  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long
Nguyễn Văn Trọng  Phó Giám đốc Trung tâm hành chính công Thành phố Hạ Long

 

Tổ chức bộ máy