Trung tâm truyền thông - văn hóa

TRUNG TÂM TRUYỀN THÔNG - VĂN HÓA THÀNH PHỐ HẠ LONG

Địa chỉ: Số 1, phố Nguyễn Du, phương Hồng Gai, Thành phố Hạ Long

Điện thoại: 0333.825.412

Email: ttttvvh.hl@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thuỳ Dương

Chức vụ: Q.Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 02033.611.792

Email: nguyenthithuyduong.hb@quangninh.gov.vn

 

Đồng chí: Vũ Thế Huy

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

Điện thoại: 0904.168.819

Email: vuthehuy@quangninh.gov.vn

 

 

Đồng chí: Nguyễn Thị Thanh

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

 

Đồng chí: Phạm Văn Xây

Chức vụ: Phó Giám đốc Trung tâm truyền thông - Văn hóa Thành phố

 

Tổ chức bộ máy