Tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách

Phường Bạch Đằng: Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội

Ngày đăng 14/12/2018 | 14:46 PM  | View count: 1492
Phường Bạch Đằng vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường. Cơ quan tham mưu giúp việc...

V/v Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng và thông báo các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương

Ngày đăng 07/12/2019 | 09:05 AM  | View count: 1078
V/v Triển khai Nghị định số 90/2019/NĐ-CP ngày 15/11/2019 của Chính phủ về mức lương tối thiểu vùng và thông báo các văn bản quy phạm pháp luật mới liên quan đến lĩnh vực lao động, tiền lương

Phát huy vai trò của cơ quan dân cử

Ngày đăng 18/12/2018 | 08:58 AM  | View count: 1202
          Thời gian qua, HĐND thành phố Hạ Long đã có nhiều đổi mới trong hoạt động theo hướng thiết thực, hiệu quả, đặc biệt là thực hiện tốt việc tiếp thu, đôn đốc,...

Công văn tuyên truyền kỷ niệm 30 năm Ngày QPTD và 75 năm Ngày thành lập QĐND VN

Ngày đăng 19/11/2019 | 03:39 PM  | View count: 475
Tài liệu liên quan

V/v phối hợp thực hiện trợ giúp pháp lý cho người khuyết tật có khó khăn về tài chính

Ngày đăng 23/01/2019 | 06:48 AM  | View count: 1666
Tài liệu liên quan