Tuyên truyền phổ biến chế độ chính sách

Phường Bạch Đằng: Thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt Trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội
Ngày đăng 14/12/2018 | 02:46  | View count: 1184

Phường Bạch Đằng vừa tổ chức hội nghị công bố Quyết định thành lập Cơ quan tham mưu, giúp việc chung Khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường.

Cơ quan tham mưu giúp việc chung khối MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội phường Bạch Đằng là cơ quan chuyên trách tham mưu, giúp việc chung cho khối; đồng thời là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác MTTQ và các đoàn thể chính trị - xã hội của phường theo quy định của Luật, Pháp lệnh và điều lệ của mỗi tổ chức.

Phường Bạch Đằng là đơn vị đầu tiên trong 20 phường của Thành phố thành lập cơ quan tham mưu, giúp việc chung khối Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể. Qua đó góp phần xây dựng, tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, rõ chức năng, nhiệm vụ, đạt hiệu quả cao.

                                                                                        Thu Hường