Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 114/KH-UBND Kế hoạch tổ chức các sự kiện kích cầu du lịch nhân dịp nghỉ lễ 30/4; 1/5/2021 trên địa bàn thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 12/04/2021
2 Số 63/KH-BCĐ Kế hoạch đam bảo ATTP năm 2021 UBND TP Hạ Long 10/04/2021
3 Số 46/DT V/v công khai chính sách doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp trong chương trình xây dựng NTM UBND TP Hạ Long 09/04/2021
4 Số 105/KH-UBND Tuyên truyền phổ biến Luật cư trú và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật xử lý vi phạm hành chính UBND TP Hạ Long 07/04/2021
5 Số 2733/UBND-LĐTBXH V/v tính thời gian công tác đối với người lao động không còn hồ sơ gốc thể hiện thời gian làm việc trong khu vực nhà nước trước ngày 1/1/1995 UBND TP Hạ Long 07/04/2021
6 2645/UBND

V/v thực hiện tách thửa đất ở tại một số phường, xã thuộc địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 04/04/2021
7 104/KH-UBND

Kế hoạch đăng ký, rà soát xây dựng lực lượng dân quân tự vệ năm 2021

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
8 2678/BCĐ-THADS

V/v tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác thi hành án dân sự, thi hành án hành chính năm 2021

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
9 2688/UBND

V/v cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường năng lực cạnh tranh (DDCI) của thành phố

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
10 2675/UBND-VP

V/v một số biện pháp khôi phục các hoạt động kinh tế xã hội trong trạng thái bình thường mới

UBND TP Hạ Long 02/04/2021
11 103/KH-UBND

Kế hoạch Triển khai công tác gia đình và phòng chống bạo lực gia đình thành phố Hạ Long năm 2021

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
12 2627/UBND

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, quảng cáo, môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
13 2627/UBND

V/v tăng cường công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực đất đai, nhà ở, quảng cáo, môi giới, kinh doanh bất động sản trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 01/04/2021
14 2544/UBND

Về việc thông tin EU chính thức cho phép Việt Nam xuất khẩu thực phaamrt làm từ côn trùng vào thị trường EU

UBND TP Hạ Long 30/03/2021
15 2608/QĐ-UBND

Quyết định v/v giao đất ở tái định cư cho ông, bà Nguyễn Trung Kiên – Nguyễn Thị Hương Thủy, trú tại tổ 11 khu 9 phường Bãi Cháy thuộc diện GPMB dự án: Cải tạo, chỉnh trang đường 18A đoạn từ nút giao đường Hoàng Quốc Việt với đường 18A đến cầu Bãi Cháy

UBND TP Hạ Long 29/03/2021
16 97/KH-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động Quốc gia vì trẻ em Thành phố Hạ Long giai đoạn 2021-2030

UBND TP Hạ Long 29/03/2021
17 2477/UBND-TCNV

V/v dừng biệt phái, trưng dụng viên chức, người lao động làm việc tại các phòng chuyên môn

UBND TP Hạ Long 29/03/2021
18 2407/UBND

V/v triển khai thực hiện Nghị định số 136/2020/NĐ-CP ngày 24/11/2020 của Chính phủ

UBND TP Hạ Long 26/03/2021
19 2408/UBND

V/v tăng cường thực hiện công tác phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ năm 2021

UBND TP Hạ Long 26/03/2021
20 2372/UBND

V/v báo cáo kết quả thực hiện Kết luận số 36-KL/TU ngày 02/3/2021 của BTV Tỉnh ủy Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 25/03/2021