Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 6900/UBND-VP

 V/v tổ chức hoạt động trở lại đối với trạm y tế phường Hà Phong  và lớp học Trung cấp lý luận chính trị - Hành chính A46  29/7

UBND TP Hạ Long 29/08/8021
2 212/KH-UBND

Kế hoạch triển khai các nhiệm vụ nhằm ổn định thị trường trong thời gian kỳ thi tốt nghiệp THPT Quốc gia 2020 thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 07/08/2020
3 351/QĐ-UBND

V/v thành lập chốt kiểm soát liên ngành để kiểm soát dịch bệnh covid-19 tại vị trí xóm Đồng Cầm, thôn Khe Càn, xã Đồng Sơn, tiếp giáp thôn Đồng Tán, xã Minh Cầm, huyện Ba Chẽ, tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 07/08/2020
4 7325/UBND-VHTT

V/v cài đặt, sử dụng ứng dụng Bluezone trong phòng, chống dịch covid-19

UBND TP Hạ Long 06/08/2020
5 7311/UBND-VHTT

V/v triển khai các biện pháp cấp bách trong phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 06/08/2020
6 7313/BCĐ

V/v đảm bảo an toàn phòng, chống dịch, tổ chức tốt kỳ thi tốt nghiệp THPT 2020 trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 06/08/2020
7 7315/UBND-NTM

V/v đẩy nhanh tiến độ lập, hoàn thiện hồ sơ dự toán công trình hạ tầng và phương án phát triển sản xuất, giải ngân nguồn vốn nông thôn mới

UBND TP Hạ Long 06/08/2020
8 7254/UBND-VP

V/v thực hiện các biện pháp đối với các trường hợp tiếp xúc, có liên quan đến bệnh nhân mắc covid-19 tại tỉnh Bắc Giang

UBND TP Hạ Long 05/08/2020
9 7172/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện công điện số 13/CĐ-UBND ngày 3/8/2020 của UBND tỉnh

UBND TP Hạ Long 04/08/2020
10 7056/UBND

V/v tổ chức các phiên “ Cà phê doanh nhân” 3/8

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
11 7122/UBND-VP

V/v nghiêm túc triển khai thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, của tỉnh về các biện pháp phòng, chống dịch covid-19

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
12 13/ĐK-UBND

Điện khẩn v/v tiếp tục thực hiện nhiệm vụ cấp bách phòng, chống dịch covid-19 trong tình hình mới

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
13 7118/UBND

 V/v đảm bảo an toàn tại các vị trí có nguy cơ sạt lở và thi công xây dựng các công trình trên địa bàn thành phố 

UBND TP Hạ Long 03/08/2020
14 7040/UBND-KT

V/v  theo dõi và chủ động các biên pháp phòng, chống ATNĐ trên địa bàn thành phố

UBND TP Hạ Long 01/08/2020
15 7025/UBND-VP

 V/v triển khai thông báo kết luận số 128/TB-UBND ngày 31/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh 

UBND TP Hạ Long 31/07/2020
16 393/TB-UBND

 Thông báo tuyển dụng viên chức vào làm việc tại các đơn vị sự nghiệp tự đảm bảo chi thường xuyên năm 2020 thuộc UBND thành phố Hạ Long 

UBND TP Hạ Long 30/07/2020
17 6985/UBND-VP

V/v triển khai thực hiện thông báo kết luận số 126/TB-UBND ngày 30/7/2020 của UBND tỉnh Quảng Ninh

UBND TP Hạ Long 30/07/2020
18 207/KH-UBND

 Kế hoạch phát triển thương mại điện tử thành phố Hạ Long giai đoạn 2021-2025 

UBND TP Hạ Long 29/07/2020
19 206/KH-UBND

Kế hoạch tổng kết công tác thực hiện Kế hoạch số 2734/KH-UBND ngày 03/6/2013 của UBND tỉnh Quảng Ninh v/v “xây dựng xã hội học tập 2012-2020” trên địa bàn thành phố Hạ Long

UBND TP Hạ Long 29/07/2020
20 6928/UBND

V/v tham gia ý kiến giải quyết đề nghị của Công ty Cảng Hòn Gai- Vinashin 

UBND TP Hạ Long 29/07/2020