Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

v
Số/Kí hiệu 1745-QĐ/TU
Ngày ban hành 12/10/2021
Ngày có hiệu lực 12/10/2021
Người ký
Trích yếu Quyết định kiện toàn và phân công nhiệm vụ các thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ Thành ủy về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long
Cơ quan ban hành UBND TP Hạ Long
Thể loại Quyết định
Tài liệu đính kèm
120211012090245_QD 1745.signed.pdf
Văn bản khác