Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 219/KH-UBND Kế hoạch hỗ trợ thu hoạch và tiêu thụ sản phẩm thủy sản cho hộ dân đang nuôi trồng nằm trong ranh giới GPMB dự án khu đô thị phức hợp HL Xanh tại Hà Khẩu, Đại Yên UBND TP Hạ Long 08/08/2021
2 6386/QĐ-UBND QĐ. Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 08/08/2021
3 285/QĐKT-UBND  QĐ. Kiện toàn Tổ công tác kiểm tra việc thực hiện công tác Cải cách hành chính, Quy chế dân chủ và kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hoá công sở tại các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, phường thuộc thành phố Hạ Long năm 2021 UBND TP Hạ Long 08/08/2021
4 6347/QĐ-UBND QĐ. uỷ quyền phê duyệt đối tượng, kinh phí hỗ trợ chính sách trợ giúp xã hội với đối tượng bảo trợ xã hội và các đối tượng khó khăn khác thuộc thẩm quyền của Chủ tịch UBND Thành phố UBND TP Hạ Long 08/08/2021
5 5655/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất bổ sung 02 hộ dân đang quản lý, sử dụng tại phường Hà Tu để GPMB thực hiện dự án: Đường bao biển nối thành phố Hạ Long với thành phố Cẩm Phả (đoạn đi qua địa phận thành phố Hạ Long), tỉnh Quảng Ninh UBND TP Hạ Long 08/08/2021
6 286/QĐ-UBND QĐ. thành lập Hội đồng giáo dục quốc phòng và an ninh thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 05/08/2021
7 668/BC-UBND Báo cáo phân tích đánh giá kết quả các chỉ số cải cách hành chính năm 2020 UBND TP Hạ Long 05/08/2021
8 225/KH-UBND
Kế hoạch nâng cao hiệu quả dịch vụ công trực tuyến TP năm 2021
UBND TP Hạ Long 05/08/2021
9 6955/UBND-VP về việc triển khai các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch bệnh Covid - 19 trên địa bàn Thành phố UBND TP Hạ Long 05/08/2021
10 223/KH-UBND Kế hoạch tổ chức triển khai nhiệm vụ chống thất thu và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn TP năm 2021 UBND TP Hạ Long 04/08/2021
11 222/KH-UBND Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm nâng cao chất lượng giải quyết TTHC qua dịch vụ công trực tuyến và dịch vụ công ích 2021 UBND TP Hạ Long 04/08/2021
12 6819/UBND vv rà soát đăng ký danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và danh mục dự án nhà nước thu hồi đất phải thông qua HĐND tỉnh UBND TP Hạ Long 04/08/2021
13 451/TB-UBND Thông báo vv chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức năm 2021 UBND TP Hạ Long 04/08/2021
14 6819/UBND vv rà soát đăng ký danh mục dự án chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa, đất rừng và danh mục dự án nhà nước thu hồi đất phải thông qua HĐND tỉnh UBND TP Hạ Long 04/08/2021
15 649/BC-UBND
Báo cáo kết quả triển khai duy trì, áp dụng và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001 6 tháng đầu năm 2021
UBND TP Hạ Long 04/08/2021
16 6355/QĐ-UBND QĐ. Giao đất có thu tiền sử dụng đất cho 04 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án trên địa bàn thành phố vào mặt bằng điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Khu TĐC Xóm Làng, xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 03/08/2021
17 6722/UBND vv hỗ trợ tiêu thụ gà Tiên Yên thương phẩm tại các xã UBND TP Hạ Long 03/08/2021
18 6311/QĐ-UBND QĐ. huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trụ sở làm việc Công an thị trấn Trới, huyện Hoành bồ do Công an tỉnh Quảng Ninh thực hiện UBND TP Hạ Long 03/08/2021
19 439.1/TB-UBND Thông báo vv tạm dừng các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai tại Cao Xanh, Cao Thắng UBND TP Hạ Long 03/08/2021
20 220/KH/UBND
KH tiêm vác xin vero cell pc covid 19 trên địa bàn
UBND TP Hạ Long 02/08/2021