Văn bản chỉ đạo điều hành của UBND thành phố Hạ Long

STT Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Tài liệu đính kèm
1 6417/UBND vv tuyên truyền Kế hoạch tiêm Vắc xin phòng Covid - 19 của Tỉnh, Thành phố UBND TP Hạ Long 22/07/2021
2 6418/UBND vv triển khai chính sách hỗ trợ người sử dụng lao động vay vốn để chi trả lương ngừng việc, trả lương phục hồi sản xuất cho người lao động UBND TP Hạ Long 22/07/2021
3 423/TB-UBND  Thông báo tạm dừng các TTHC thuộc lĩnh vực đất đai, đầu tư, xây dựng tại phường Tuần Châu để phục vụ công tác rà soát quy hoạch UBND TP Hạ Long 22/07/2021
4 6031/QĐ-UBND
QĐ. Huỷ bỏ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghiệp công nghệ cao tại xã Thống Nhất
UBND TP Hạ Long 22/07/2021
5 6018/QĐ-UBND QĐ. Đấu giá quyền sử dụng đất quỹ đất tại khku 2, trị trấn Trới, phường Hoành Bồ UBND TP Hạ Long 22/07/2021
6 5886.1/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của công ty CP sản xuất và thương mại Hạ Long tại xã Thống Nhất để GPMB thực hiện dự án: Cầu cửa Lục 3 phường Hà Khánh và xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 22/07/2021
7 5725/QĐ-UBND QĐ. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hạ Long. UBND TP Hạ Long 22/07/2021
8 261/QĐTL-UBND QĐ. kiện toàn Ban chỉ đạo áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các cơ quan, đơn vị thuộc UBND thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 22/07/2021
9 6042/QĐ-UBND QĐ. Huỷ bỏ Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 - Bến cảng hàng hoá nội địa và du lịch, dịch vụ tổng hợp Nam Cầu Trắng, tp Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/07/2021
10 5974/QĐ-UBND QĐ. Phê duyệt KH tổ chức bảo vệ mặt bằng thi công dự án: Khu đô thị tại phường Cao Thắng, Hà Khánh thành phố Hạ Long UBND TP Hạ Long 21/07/2021
11 6075/QĐ-UBND QĐ thu hồi đất của 12 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án Thu hồi đất ngập úng giữa ngầm Đá Trắng 1, Đá Trắng 2, thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 20/07/2021
12 6281/UBND Về việc phòng chống nguy cơ tấn công mạng trên diện rộng UBND TP Hạ Long 19/07/2021
13 194/KH-UBND Kế hoạch tổ chức định kỳ Cafe Doanh nhân TP Hạ Long UBND TP Hạ Long 19/07/2021
14 5882/UBND vv phê duyệt dự toán kinh phí phục vụ lễ dâng hương ngày 27/7 UBND TP Hạ Long 19/07/2021
15 5821/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của ông, bà Đặng Kiều Vinh - Đặng Thị Uyên diện GPMB hạng mục hoàn chỉnh nút giao Minh Khai theo QH được duyệt nhằm kết nói tuyến đường cao tốc Hạ Long - Hải Phòng, cao tốc Hạ Long - Vân Đồn và QL 18A UBND TP Hạ Long 16/07/2021
16 5536/QĐ-UBND  QĐ. thu hồi đất của 02 hộ gia đình, cá nhân tại phường Giếng Đáy để thực hiện công tác BT, GPMB Dự án tuyến đường kết nói từ điểm đầu cầu Cửa Lục 1 đến ngã ba Kênh Đồng thuộc phường Giếng Đáy UBND TP Hạ Long 16/07/2021
17 5810/UBND vv đánh giá kết quả tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển KTXH 6 tháng đầu năm 2021 UBND TP Hạ Long 16/07/2021
18 6134/UBND tăng cường các giải pháp trọng tâm phòng chống dịch covid 19 UBND TP Hạ Long 15/07/2021
19 605/BC-UBND Báo cáo công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo 6 tháng đầu năm 2021 UBND TP Hạ Long 14/07/2021
20 5913/QĐ-UBND QĐ. thu hồi đất của 10 hộ gia đình, cá nhân diện GPMB dự án Thu hồi đất ngập úng giữa ngầm Đá Trắng 1, Đá Trắng 2, thôn Đá Trắng, xã Thống Nhất UBND TP Hạ Long 13/07/2021